Bán Gì?

 • thangbe21

  khoảng 2 10 năm trước
 • Hai người bạn xa cách lâu quá, tình cờ gặp lại.

  Mạnh giỏi không anh?

  Khá khá! Còn anh thế nào?

  Xoàng xoàng.

  Công việc làm ăn ra sao? Anh làm nghề cũ hay thay đổi rồi?

  Tôi bán bàn, ghế, tủ...

  Hay nhỉ! Anh bán được nhiều hay không?

  Anh bạn ngập ngừng:

  Ơ! Không nhiều lắm. Tôi vừa bán bàn, ghế, tủ của nhà tôi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group