Bàn Tay Thoăn Thoắt

 • thangbe21

  khoảng 2 10 năm trước
 • Chúng tôi chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay và phải vờ như chúng tôi không nghe thấy gì hết.

  Chúng tôi làm như thật đến nỗi hai cô phục vụ bị lầm và nói với nhau thoải mái. Khi bàn về vẻ hấp dẫn của một cậu trong lớp chúng tôi, một cô phục vụ gợi ý cô kia nên bảo cậu ta hẹn gặp riêng.

  Đừng lo.

  Cô phục vụ giục bạn.

  Mày có thể vượt được trở ngại về ngôn ngữ. Ồ! Tao không lo chuyện ấy.

  Cô phục vụ kia trả lời:

  Thứ làm tao lôngại là những bàn tay nhanh thoăn thoắt kia.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group