Bao Lâu

  • thangbe21

    khoảng 2 10 năm trước
  • Bác sĩ đang khám bệnh người chồng, thình lình có điện thoại, bà vợ nghe rồi hỏi:

    Thưa bác sĩ, công ty Mai táng gọi đấy. Bác sĩ tính xem tôi phải chờ bao lâu nữa để trả lời dứt khoát với họ?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group