Bay

  • thangbe21

    khoảng 2 10 năm trước
  • Khách và chủ ngồi uống rượu, mỗi người tợp một ngụm rồi cứ ca thán rượu nhạt mãi:

    Của này còn nóng chứ mà bay hơi thì bằng nước lã.

    Vợ nhà chủ đỡ lời:

    Chưa kịp bay hơi các ông đã làm bay cả chai rồi còn hơi nào mà bay kịp?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group