Chuyện mắc cười

 • Tinaluong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Chuyện nầy là do một trưởng bối kể lại, Tina nghe mắc cười nên kể lại các
  bạn nghe chơi.

  Trước đây dân thượng thường ở trên rừng núi nên ít biết chuyện ở dưới
  làng, có một hôm, một ông thượng đạp xe đạp xuống làng và tình cờ
  đụng phải một người bị thương, câu chuyện ấy được kéo ra tòa và quan tòa
  sử ông thượng bị một năm tù treo.
  Nghe sử như vậy, ông thượng mới vừa khóc vừa năn nì,
  "Mấy ông muốn giết tôi thì giết cho chết cha nó đi, chứ treo một năm
  ai mà chiệu nổi"


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group