Mua gà

 • Tinaluong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Có một gia đình, nhân diệp khách khứa đên thâm nên sai một thằng con nhỏ
  đi mua một cặp gà về làm tiệc thiết đải khách, thằng bé đi tới nhà ông chủ trại gà để mua gà, nhưng hôm đó ông chủ trại gà lại đi vắng chỉ có
  một cậu bé o nhà giử nhà thôi.

  cậu bé mua gà tới hỏi " thưa anh, một cặp gà bao nhiêu hả anh?"

  Trã lời " dạ một cặp hai con."

  Cậu bé mua gà hỏi tiếp " thưa anh, hai con bao nhiêu hả anh?"

  Trã lời "dạ hai con một cặp."

 • sugar

  khoảng 2 10 năm trước
 • tra loi trot quoi het


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group