secured wireless network

 • baominh

  khoảng 1 10 năm trước
 • bạn nào biết chỉ dùm mình ca'ch lock lại wireless network đi

 • sonthao

  khoảng 1 10 năm trước
 • nói rõ dùm router hiệu gì ? vì mỗi loại khác nhau cách vào Control panel hơi khác một chút . Sau khi vao duoc Cp rồi thì vào Wireless tab rồi set security , chọn phrase hay key tùy mình hay chỉ cho phép computer name gì duoc access

 • sennix

  khoảng 1 10 năm trước
 • baominh wrote:bạn nào biết chỉ dùm mình ca'ch lock lại wireless network đi


  Bạn đọc cái manual catalog của đi kèm với cái router của bạn đó, nó sẽ có một địa chỉ đại loại như "htttp://187.145.2.1" chẳng hạn, nó sẽ đưa bạn tới trang control panel của cái router. Bạn có thể set up security cho cái router, lẫn cái wireless network của router. Bạn có thể cái password, hide wireless network, or even disable wireless network.

  Good luck!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group