daily activities

  • Spoon

    khoảng 1 10 năm trước
  • cứ né tránh thế giới thật, đặt mình vào thế giới ảo :( :( chắc mình bị tâm thần roài, buồn quá, thoai limit giờ chat lại, buồn quá hong biét mình có bị tâm thần như bài báo kia nói hong Cryin Cryin

  • Dingdong

    khoảng 1 10 năm trước
  • chắc bà bị điên giống tui rồi, limit chatting time lại đi vy hong thôi bạn fail this year đó Innocent Innocent


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group