Máy không khởi động đc

  • Lucyna Jakubowska

    khoảng 1 10 năm trước
  • chẳng qua là cạc màn hình lỏng, cắm lại chắc thử xem.Tui cũng đã bị như thế rùi


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group