Khói Vuơng Trong Mắt Anh

  • 8duyên_dáng

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nơi bạn đang ở có mưa hay không ? Ở đây mùa Thu năm nay mưa nhiều hơn mọi năm. Phóng xe trong mưa trên đường về tối nay, chanel surfing trên radio nghe được bài này nên post cho các bạn nghe. Nếu thành phố bạn đang ở cũng đang chìm trong mưa tối nay thì nghe bài saxophone này có lẽ cũng cảm thấy hay và thoáng 1 chút buồn như lời nhạc, "When you heart's on fire, you must realize, Smoke gets in your eyes."


  • TayThi92

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mới ngũ dậy mà nghe bài này làm sis muốn đi ngũ tiếp Laugh of loud J/K Grin i like sax , you know ! thank ! ;)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group