Dài lắm đừng đọc

 • g_dragon

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tôi không biết phãi làm gì nữa, có lẽ thời gian là một cái gì đó đễ giết chết con người vào hoá khứ cũa cuộc sống. Tôi là một nặng nhân đã không theo kiệp thời gian, và tự huỹ con người mình bên lề cũa cuộc sống. Nhiều lúc tôi muốn buôn xui tất cã không lo đến gì hết, muốn tìm cho mình một con đường riêng, nhưng không được. Trước mắt tôi là hàng ngàn chuyện đễ lo, có lẽ mọi người đọc qua thì sẽ nói, trong cuộc đời ai cũng lo mà. Nhưng đôi lúc tôi thấy mệt quá, tôi muốn tìm một nơi đễ nghĩ ngơi cho bãn thân mình.

  Gia đình, tình yêu, tình bạn, tất cã điều cho tôi sự mệt mõi trong cuộc sống. Tôi đã từng cố gắn vương lên nhưng rồi tôi lại bị ngã xuống một lần nữa, và nhiều lần như thế. Tôi đã được những gì trong cuộc sống này?Những gì tôi muốn làm, những gì tôi muốn được điều là xa vời đối với tôi, tay tôi dài đến mấy cũng không bao giờ với được những ước mơ đó trong cuộc sống. Nhiều lúc tôi muốn làm những việc tôi muốn nhưng lúc nào trước mắt tôi cũng có gia đình và một thứ gì đó đễ cãnh tôi lại.

  Và tôi đã bị bệnh, một cang bệnh mà người đời coi đó là tất cười và không coi trọn nó bao giờ. Sự uất ức, bệnh mong muốn làm nên một thứ gì đó trong cuộc sống cũa mình, nhưng cũng không được. Lúc nào tôi cùng phãi nghĩ đến gia đình trước khi làm nên một việc gì đó, thế rồi tôi suy nghĩ cho đến hết thời gian đó, tôi không hoang thành đước điều đó. Mọi người đêu coi tôi là một con gói, những gì họ muốn tôi làm tôi phãi tuân theo, và những gì tôi muốn làm thì không thễ nào được. Nhiều lúc tối bắt chấp tất cã đễ làm nên nhưng tôi vẫn không thễ làm được, có phãi sự tự tin trong lòng tôi đã từ từ biếng mất. Tối cố chấp đễ làm gì khi không có tự tin và hy vọng sẽ làm nên?

  21tuỗi đã có sự tự do cho bãn thân mình chưa?Tôi tự hõi bãn thân mình rất nhiều câu hõi, tôi có nên đứng lên với sự cắm đoán cũa gia đình hay không?Tôi có nên đi ra đời bây giờ hay không?Nhiều lúc tôi thấy lòng tự tin cũa mình đã không thễ làm nên những việc này trong cuộc sống, có phãi xuốt đời tôi phãi sống trong tình trạn này hay không?Đó là một câu hõi tôi đã từng hõi không biết bao nhiêu lần cho bãn thân mình. Và bây giờ tôi tự kháng chiến, tôi đi chơi mõi ngày và không muốn lo đến gì cã, và mọi người trong gia đình đều giận tôi, tôi không biết làm như thế có tắc dzụng gì, nhưng nhiều lúc tôi muốn mình quạy phát. Sự lo lắng cũa gia đình đối với tôi bây giờ không có ý nghĩa gì cã. Nếu ngày xưa không lo thì hiện tại xin đừng lo gì cã.

  Tôi muốn bõ học đễ đi ra ngoài đời, và tự mình đi tìm lấy con đường riêng cũa mình. Nhưng rồi sao, tôi vẫn tồn tại trong căng nhà ấy. Tự tin cũa tôi đã biến mất, không còn sức mạnh đễ cho tôi làm gì cã, lòng hân hoang hứa về tương lại cũa tôi ngày xưa đã không còn, có lẽ đã tan biến theo ngày tháng. Cuộc sống cũa tôi bây giờ là đen tối, tôi tự làm cho bãn thân mình không có bạn bè và tình thương gì cã, tôi không làm nên gì cà, tôi tự chạy chốn tất cã, tôi không muốn ai xenh vào cuộc đời cũa tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng tất cã chĩ là tôi mong muốn.

  _Một Người Đã Bị Cuộc Đời Bõ Rơi_

 • Khoai

  khoảng 1 10 năm trước
 • dài fát ớn Eeking out

 • go_aggie

  khoảng 1 10 năm trước
 • dài thật nhưng mà lỡ đọc rồi

 • favmon

  khoảng 1 10 năm trước
 • mình rât cảm thông cho bạn, nhưng bạn đừng bỏ lỏng bạn thân mình như vậy!! Bạn phải tự đứng lên và làm cho gia đình bạn thấy là bạn có thể tự lập thôi!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group