Biển Đời!

 • Tulipdenus

  khoảng 1 10 năm trước
 • Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng
  Về đâu, thân này mòn mỏi không
  Về sau và nhiều năm sau nữa
  Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay...
  (Không Tên Số 8 - Vũ Thành An)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group