Xăm Hình (Giả Dạng Mafia )

 • virusbro

  khoảng 1 10 năm trước
 • Đầu tiên chúng ta cần 1 người mẫu hở nhiều thịt 1 chút :) ! Như hình này nha :


  Và biểu tượng để xăm lên da ! Còn gì hầm hố hơn là 1 con rồng :) :


  Rồi chúng ta bắt đầu ! Đầu tiên mở cô người mẫu lên nào ! Sau đó mở con rồng lên ! Rồi dùng công cụ Move tool (V) Gắp con rồng qua hình người mẫu !
  Chọn chế độ hoà trộn là Multiply !
  Tạo layer mask cho layer chứa hình xăm
  Vào Image > Apply Image
  Thông số :

  Source: filename
  Layer: Background
  Channel: RGB
  Invert: Uncheckmarked
  Blending: Multiply
  Opacity: 100%

  Bỏ liên kết giữa layer mask và layer chứa hình xăm
  Vào Image > Adjust > Brightnes/Contrast
  Thông số :
  Brightnes :Khoảng 5-10 ( Ở đây V chọn là 9)
  Contrast : Khoảng 21-30 (Ở đây V chọn là 28 )

  Ok đây là kết quả của V :


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group