cho mình Sony Clie PEG-360softwares

  • evil

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mình có Sony Clie PEG-360. Không biết bạn nào có software hay là games bứt cứ software nào có thể dùng cho Sony Clie PEG-S360 có thể cho mình xin được kô mình cám ơn nhiều? Cái PDA này cũ quá mình không thấy ở ngoài bán software của nó nên mình không biết làm sao mua về sài. Hy vọng bạn nào có same PDA như mình có thể cho mình xin microsoft words và excel để mình dùng. :worthy:

  • yingzhou002

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vào chữ ký cùa mình nè! :D Sony Clie PEG-S360 của bạn thuộc dòng Palm đó mà! Rất nhiều soft!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group