Hỏi Về Máy In

 • thien_vu_1995

  khoảng 1 10 năm trước
 • Máy tính tui đang xài máy in bình thường
  tự nhiên một hôm tôi muốn in 1 letter thì nó nói là không có máy in. Khi vào trong Add Printer thi chả thấy máy in của tôi đâu nữa, nhấn vào Add New Printer thi 1 màn hình hiện lến Nó nói là :" The Print Spooler Service is not working right now." Làm Sao để sửa nó đây. Làm ơn chỉ giúp nha

 • http

  khoảng 1 10 năm trước
 • thien_vu_1995 wrote:Máy tính tui đang xài máy in bình thường
  tự nhiên một hôm tôi muốn in 1 letter thì nó nói là không có máy in. Khi vào trong Add Printer thi chả thấy máy in của tôi đâu nữa, nhấn vào Add New Printer thi 1 màn hình hiện lến Nó nói là :" The Print Spooler Service is not working right now." Làm Sao để sửa nó đây. Làm ơn chỉ giúp nha

  thử reinstall lại driver của cái printer xem sao Confused ???


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group