Help Me !! Hot hot

  • ViTieuBao1461988

    khoảng 1 10 năm trước
  • Không hiểu bị gì mà mỗi lần mình nhấp đúp chuộc vào để mở ổ cứng D hoặc E thì nó cứ hiện lên bảng Open With là sao . Mong anh em giúp đở ....T_T

  • xchange

    khoảng 1 10 năm trước
  • bạn thử right click và format 2 cai drive đo xem , nêu không co work, thì restart , hold F8 và chọn Safe Mode, sau đó thử format cái drive đi :P


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group