Hướng dẫn văn bản mua nhà tại Việt Nam

 • m0tintinhyeu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Hướng dẫn văn bản mua nhà tại Việt Nam

  Ngày 02 tháng 08 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra quyết định số 1475/2002/QĐ-BNG ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài qui định tại khoản 2c, điều 5, Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam.


  Thành phố HCM

  Dưới đây là toàn văn Bản hướng dẫn:

  Hướng dẫn trình tự thủ tục

  cấp giấy xác nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài qui định tại khoản 2c, điều 5, Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1475/2002/QĐ-BNG
  ngày 02 tháng 08 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ ngoại giao)  Ngày 05 tháng 11 năm 2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2001/NĐ-CP về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam. Điều 5, Nghị định này đã cụ thể hoá các đối tượng được mua nhà và qui định các loại giấy tờ để chứng minh họ thuộc diện được mua nhà ở tại Việt Nam. Trong số những giấy tờ qui định đối với những đối tượng thuộc diện được mua nhà ở tại Việt Nam nói trên, có một số loại giấy xác nhận thuộc thẩm quyền cấp của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Nhằm thống nhất và tạo điều kiện cho việc xem xét và cấp các loại giấy tờ này, Bộ Ngoại giao - Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài- hướng dẫn trình tự , thủ tục cấp các loại giấy tờ trên như sau:  I- Trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận

  1. Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài xem xét cấp giấy xác nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được qui định tại khoản 2.c, điều 5, Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ. Cụ thể gồm những đối tượng sau :

  a. Người được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội, người là nòng cốt trong các phong trào, tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

  b. Người có những đóng góp và giúp đỡ tích cực cho các cơ quan đại diện hoặc các hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại nước ngoài.

  2- Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận gồm:

  - Đơn xin cấp Giấy xác nhận (Theo mẫu qui định);

  - Bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ (xuất trình bản chính để đối chiếu).

  Đối với người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài, cần nộp thêm 01 trong 03 loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hợp lệ):

  a- Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; hoặc

  b- Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; hoặc

  c- Giấy xác nhận đăng ký công dân.

  Ngoài những giấy tờ trên, cần có xác nhận :

  a- Đối với người đã và đang tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội người Việt Nam ở nước ngoài, người nòng cốt trong các phong trào, tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài thì phải có xác nhận của các Hội, phong trào, tổ chức mà người đó tham gia.

  b- Đối với người có đóng góp và giúp đỡ tích cực cho các cơ quan đại diện hoặc các hoạt động đối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài thì phải có xác nhận của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hoặc của các cơ quan, tổ chức cấp trung ương trong nước, hoặc của các Hội, phong trào, tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài mà người đó tham gia.

  Trường hợp không có xác nhận nêu trên, phải có ít nhất hai công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam có quan hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc với cơ quan, tổ chức cấp trung ương trong nước làm chứng và được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan, tổ chức đó xác nhận.

  3- Các giấy tờ trên nộp tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, nếu đương sự đang ở nước ngoài, hoặc nộp cho Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, nếu đương sự đang có mặt ở trong nước.

  4- Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và cấp giấy xác nhận theo mẫu trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối, phải trả lời đương sự bằng văn bản.

  II. Tổ chức thực hiện

  1- Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại điều 5 Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam và hướng dẫn này.

  2- Hàng năm, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thông báo bổ sung cho các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài danh sách những hội, tổ chức, phong trào của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

  K/T Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  Thứ trưởng thường trực

  Nguyễn Đình Bình

  (đã ký)

  Nguồn: sưu tầm

 • quynhhuong79

  khoảng 2 10 năm trước
 • wow, trong day toan la may tin hay khong ha, cam on ban nha!

 • hello2005

  khoảng 2 10 năm trước
 • mình đang kiếm, tổng hợp mấy thông tin này nè, cám ơn nhé

 • linhsang

  khoảng 2 10 năm trước
 • Nhớ tham khảo thêm khỏang chừng 2000 văn bản luật nhà đất khác có liên quan nữa hé... Có gì cho tui bít tí.

 • lavinh

  khoảng 1 10 năm trước
 • Mua nhà mà còn phải có công với Kách Mạng thì mới được mua thì nói làm cái quái gì.

 • xaxoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thanks for posting ! xaxoi đang đi tìm, may quá ! :P

 • dtdt

  khoảng 1 10 năm trước
 • tin này có thay dổi mới không vậy, nghe nói nhà nước VN ra tin mới mà


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group