Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

 • m0tintinhyeu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

  Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ

  về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam
  --

  Điều 1

  Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài xin hồi hương về Việt Nam( sau đây gọi tắt là người xin hồi hương ) có đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quyết định này sẽ được xem xét giải quyết cho hồi hương.  Điều 2

  Người được phép hồi hương phải là người có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có quốc tịch Việt Nam và mang hộ chiếu Việt Nam; nếu có quốc tịch Việt Nam, đồng thời mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có xác nhận đã đăng ký công dân tại một cơ quan Đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

  2. Thái độ chính trị rõ ràng: Hiện tại không tham gia hoặc ủng hộ các tổ chức chống phá Tổ quốc, không có hành động chống đối Chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;

  3. Có khả năng đảm bảo cuộc sống ở Việt Nam sau khi hồi hương;

  4. Có một cơ quan hoặc thân nhân ở Việt Nam nêu dưới đây bảo lãnh:

  a) Cơ quan cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương bảo lãnh. đối với các trường hợp xin hồi hương để tham gia xây dựng đất nước như: có vốn đầu tư, chấp nhận việc sử dụng trình độ học vấn hoặc tay nghề cao tại một cơ sở thuộc ngành hoặc địa phương...

  b) Thân nhân đủ 18 tuổi có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em và người trong dòng tộc) bảo lãnh đối với các trường hợp xin hồi hương vì mục đích đoàn tụ gia đình và nhân đạo như: bảo đảm về nơi ăn ở, việc làm (nếu còn sức lao động), nơi nương tựa (nếu tuổi già sức yếu),...

  Điều 3

  Những người có đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quyết định này nhưng bản thân họ chưa biết rõ hoặc cố ý không khai rõ nguồn gốc, lai lịch (nơi sinh, quê quán, nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh) và hoàn cảnh phải ra đi định cư ở nước ngoài, thì không được xét cho hồi hương.

  Điều 4.
  1. Hồ sơ xin hồi hương gồm:
  a) Đơn xin hồi hương (theo mẫu của Bộ Nội vụ)
  b) Các giấy tờ chứng minh rõ lý do, mục đích và bảo đảm đủ điều kiện hồi hương theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

  2. Hồ sơ xin hồi hương có thể nộp tại một trong hai nơi dưới đây:
  a) Tại nước ngoài: Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền cấp thị thực Việt Nam (sau đây gọi là Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài).
  b) Tại Việt Nam: Bộ Nội vụ (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) hoặc Sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thuận tiện nhất cho đương sự

  Điều 5.
  1. Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ của người xin hồi hương; trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải gửi hồ sơ kèm theo ý kiến nhận xét, đề xuất về Bộ Nội vụ (Cục Quản lý xuất nhập cảnh).
  - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Nội vụ về kết quả việc xem xét hồ sơ (cho phép hồi hương hoặc lý do không cho phép hồi hương) phải báo cho đương sự kết quả đó.

  2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi hồ sơ kèm theo ý kiến nhận xét, đề xuất về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

  3. Bộ Nội vụ (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nhận ở trong nước hay do cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuyển về), phải hoàn thành việc xem xét và thông báo cho Bộ Ngoại giao (Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài) và cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc thân nhân của người xin hồi hương (nếu nộp hồ sơ tại Việt Nam) biết kết quả (cho phép hồi hương hoặc lý do không được hồi hương).

  Điều 6.

  Căn cứ thông báo cho phép hồi hương của Bộ Nội vụ, cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy thông hành hồi hương cho đương sự nhập cảnh Việt Nam. Giấy thông hành hồi hương có giá trị nhập cảnh trong 12 tháng kể từ ngày cấp và không được gia hạn.

  Bộ Nội vụ ban hành mẫu giấy thông hành hồi hương.

  Điều 7.
  1. Người xin hồi hương phải nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ một khoản lệ phí hồi hương theo quy định của Bộ Tài chính.

  2. Người được phép hồi hương khi về nước được mang về Việt Nam ngoại tệ và tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam

  3. Người được phép hồi hương khi về Việt Nam, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh, phải xuất trình các giấy tờ tuỳ thân với công an tỉnh, thành phố nơi cư trú để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú, và xin cấp giấy chứng minh nhân dân.

  4. Người hồi hương đã đăng ký thường trú tại Việt Nam, được hưởng mọi quyền và có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ của công dân Việt Nam.

  Điều 8.

  Bộ Tài chính quy định việc thu nộp, sử dụng lệ phí hồi hương sau khi trao đổi với Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao.

  Điều 9.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997 và thay thế Quyết định số 59/TTg ngày 4/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

  Quyết định này không áp dụng đối với những người Việt Nam đã ra nước ngoài nhưng không được nước ngoài cho phép cư trú hoặc bị trục xuất.

  Điều 10.

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ có liên quan.

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  VÕ VĂN KIỆT

  Nguồn: sưu tầm

 • m0tintinhyeu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Người hồi hương có được sở hữu nhà ở Việt Nam không?

  “Gia đình tôi ở Mỹ, chỉ còn một em gái ở Đà Nẵng, nhưng vài năm nữa cô ấy cũng xuất cảnh. Mẹ tôi muốn khi già sẽ về Việt Nam sinh sống, thì có thể nhận quyền sở hữu căn nhà của em gái tôi không?” (Huynh Van Son).

  Trả lời:

  Theo Nghị định số 81/2001/NĐ-CP quy định việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, Việt kiều khi hồi hương được mua nhà và đứng tên sở hữu nhà ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện sau khi Việt kiều đã làm xong thủ tục hồi hương.

  Trường hợp mẹ của bạn, vì chưa làm thủ tục hồi hương về Việt Nam nên không thể được nhận chuyển nhượng nhà, không được đứng tên chủ quyền nhà.

  Luật sư Việt Hà
  Đoàn Luật sư Hà Nội

  Nguồn: sưu tầm

 • m0tintinhyeu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Người hồi hương được mang một ôtô về nước

  “Tôi sống ở CHLB Đức đã hơn 10 năm nay và chưa được định cư. Nay tôi hồi hương thì có được mang theo ôtô riêng về không?” (bạn đọc Nguyen Thach Tung, CHLB Đức).

  Trả lời:

  Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 6/1/2001 và Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2000, người Việt Nam ở nước ngoài được phép hồi hương về nước, có thể mang theo tài sản cá nhân, trong đó có 1 ôtô thuộc sở hữu của mình đang sử dụng. Điều kiện nhập xe như sau:

  - Bạn phải làm thủ tục xin phép nhập xe, hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị nhập khẩu (có xác nhận của địa phương); giấy phép của Bộ Công an cho phép về định cư; giấy đăng ký ôtô và bằng lái xe (bản dịch có công chứng); vận tải đơn; và hộ chiếu.

  - Ôtô nhập khẩu phải có tay lái thuận (bên trái);

  - Phải gửi hàng về nước trước khi làm thủ tục xuất cảnh, gửi từ chính nước đang cư trú và thực hiện các nghĩa vụ về thuế (nếu có).

  Theo các quy định trên, bạn có thể mang ôtô về nước khi hồi hương.

  Luật sư Việt Hà
  Đoàn Luật sư Hà Nội

  Nguồn: sưu tầm

 • shike

  khoảng 2 10 năm trước
 • những tài liệu này cũ lắm rồi, gần đây chính phủ VN có nhiều chính sách kêu gọi Việt Kiều hồi hương

 • accura

  khoảng 2 10 năm trước
 • mấy cái điều này phiền quá mình về nhoe nhoe ra có sao đâu Grin Grin

 • linhsang

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ủa mà Võ Văn Kiệt hưu rồi thì luật này còn xài được không ?????????????

 • Lamoure

  khoảng 2 10 năm trước
 • VN cà chón qua đi

 • OngBi

  khoảng 2 10 năm trước
 • hồi huong làm gì, bao nhiêu nguòi trong nuóc đang tìm đuòng dù sống hay chết củng phải đi ra khỏi VN đó mà . hồi huong chỉ khi nào sắp chết hảy hồi, về đó chôn cho rẻ Grin Grin

 • xaxoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thanks, xaxoi đang tìm tài liệu về vấn đề này ... cho ông bà ngoại !

 • allbeyondintell

  khoảng 1 10 năm trước
 • nói thiệt về quê hương lúc nào củng khá rồi nhưng chỉ tiếc là đất nước ko có như mỷ đâu

 • Bt21

  khoảng 1 10 năm trước
 • VN thì mình chỉ về để chơi & mua sắm thôi chứ sẽ ko bao giờ về ở ! Vì sao? Vì sợ bị giống Trần Trường, Trịnh Vĩnh Bình, vv ... Rolleyes


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group