IP address problem (automatic ip)

  • Yumi

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tự nhiên hôm qua cái máy của mình khi log vào bị báo lổi drive C rùi sáng hôm sau vào internet kô được nữa. Thường thường thì cái IP address của linksys là 192.168.1.1 and assigned by DHCP server nhưng hôm nay nó đổi thành automatic IP address và con số là 254.169.X.X gì đó. Có ai bít fix lổi này kô giúp mình với . Thanks

  • TayThi92

    khoảng 1 10 năm trước
  • mổi hiệu Modem đều có customer help line phone number , Yumi có thể kím số điện thoại của hãng Linksys qua search engine hay là trong cái box đứng máy lúc mới mua , nó có đề số phone in case mình gặp problem á . :)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group