Xưng Tội ..........Ai Muốn tha tội Vào sẽ được lên Thiên đàng ....

 • Anhbanmai

  khoảng 1 10 năm trước
 • Pope
  Ai có tội vào xưng tội cha sẽ tha thư.'.....
  Innocent Innocent angel
  Thứ nhất .......Làm dấu thánh giá
  Danh Cha và Con và Thánh Thần
  Thứ Hai -----Đọc Kinh Ăn Năng Tội
  Thứ Ba -----Kễ các tội các con đã phạm
  Xong ... Pope các con đọc Cha xẽ giải tội cho các con
  Innocent 3 Kinh Kính Mừng ---1 Kinh Lạy Cha ---- 1 Kinh Sáng Danh Hands

  Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sách mọi điều gian ác" (I Giăng 1:9).

  Câu hỏi suy gẫm: Mối liên hệ giữa Chúa và người trước khi người phạm tội thế nào? Sau khi phạm tội thế nào? Kết quả của tội lỗi là gì? Việc duy nhất con người có thể làm để nối lại mối liên hệ với Chúa, với nhau là gì? Bạn kinh nghiệm sự xưng tội chưa? Như thế nào?

  Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng trong hoàn cảnh toàn thiện, toàn mỹ. Được hưởng tất cả phước hạnh tốt đẹp. Một trong những phước hạnh lớn lao nhất là được trò chuyện với Đức Chúa Trời. Trong mối tương giao đó con người có thể tâm tình, chia sẻ những điều sâu kín nhất của tâm hồn. Nhưng, ngày kia, con người đã nghe lời dụ dỗ của con rắn, bất tuân luật Chúa đặt ra, từ đó, tội lỗi và sự chết đã đi vào đời sống con người. Tội lỗi đã phân rẽ, cắt đứt mối liên hệ của Chúa với người. Tội lỗi khiến con người mang mặc cảm ề chề, không dám đối diện với Chúa nữa; tội lỗi khiến con người mất bình an, thất vọng, sợ hãi...

  Cũng từ đó con người đổ thừa tội lỗi cho sự di truyền, hoàn cảnh, tính khí, tình trạng sức khỏe v.v... Tất cả sự đổ thừa đó nói lên bản tính lấp liếm, thiếu trách nhiệm về tội lỗi của con người. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài không để con người trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó mãi, Ngài lấy da thú kết thành áo dài mặc cho con người để thay cho lá vả con người tạm thời đống khố che thân. Điều đó là biểu tượng cho con đường giải thoát bằng cách Đức Chúa Trời đưa Con Một Yêu Dấu của Ngài vào trần gian, chết thay cho tội lỗi của con người. Để ai tin nhận Con Một của Ngài thì được Ngài khoác cho chiếc áo công nghĩa. Điều duy nhất để nhận được chiếc áo công nghĩa là hạ mình, ăn năn, xưng tội với Chúa.

  Sứ đồ Giăng cho biết Chúa công nghĩa nên Ngài không bội hứa, Ngài thành tín để tha thứ cho những tấm lòng ăn năn, thống hối vì lỗi lầm. Nếu chúng ta khiêm nhường, buồn rầu xưng tội, Ngài sẽ tha thứ. Chính những sự bào chữa, biện bạch, tìm cách tự xưng công nghĩa đã cản trở chúng ta đến sự tha thứ, vì những điều đó ngăn trở chúng ta ăn năn.

  Điều cốt yếu của đời sống Cơ Đốc là biết nhận tội, để nhận sự tha thứ của Chúa và để được đổi mới chuẩn bị cho tương lai mới ở thiên đàng.

  Tôi đã xưng nhận tội lỗi để được tha thứ chưa? Tôi cần xưng tội với Chúa mỗi ngày hay chỉ một lần?

  Cảm ơn Chúa vì tấm lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể bao giờ, và Ngài là Đấng yêu thương, thành tín luôn tha thứ cho con.

 • Anhbanmai

  khoảng 1 10 năm trước
 • Xưng Tội Để Được Sự Tha Thứ
  Angel with wing Nếu ta đóng các từng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản, và giáng ôn dịch giữa dân sự ta; và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tại vạ" (câu 13-14).

  Câu hỏi suy gẫm: Chúa cho Sa-lô-môn biết tại sao có thiên tai, ôn dịch? Khi dân Chúa xưng tội, trở lại với Chúa, điều gì xảy ra? Tại sao giữa cảnh vinh quang của buổi lễ khánh thành, Chúa lại nhắc và hứa những điều này với dân Ngài? trong hoàn cảnh nào những lời nhắc nhở, lời hứa này đến với bạn?

  Thánh Kinh cho biết lúc ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới và Ngài thấy mọi sự là tốt lành. Chúa cũng tạo nên A-đam và Ê-va trong sự vinh quang thánh thiện và cho họ sống trong vườn phước hạnh Ê-đen. Nhưng tại sao chúng ta lại gọi cuộc đời là bể khổ? Tại sao con người không tìm ra được một nơi thật tốt đẹp để sống? Tại sao ngay cả những người đang ở tại nước giàu mạnh nhất thế giới vẫn phải lo âu?

  Thật đây là những câu hỏi thường tình nhưng khó mà có thể trả lời một cách thỏa đáng được, nếu câu trả lời ấy không phải là tội lỗi! Mục đích của Đức Chúa Trời dựng nên loài người để nhìn biết Chúa và tôn vinh Ngài (Ê-sai 43:21), nhưng vì con người đi ngược lại nên từ đó cứ chìm sâu vào con đường tội lỗi và gặt hái hậu quả khổ đau. Tình trạng băng hoại của loài người đã làm cho quả đất này bị rủa sả và trở thành địa ngục trần gian! Dẫu vậy, đây cũng chưa phải là cuối cùng của mọi sự. Vì Chúa là nhân từ, và sự thương xót của Ngài còn đến đời đời đối với dân của Ngài. Cho nên ngay ở vào thời hưng thịnh nhất của dân Chúa, dưới triều vua Sa-lô-môn, ban đêm Ngài hiện đến cùng người mà phán dạy như câu 13-14 ghi, là nếu dân của Ngài phạm tội, Chúa vẫn cho phép những tai họa xảy ra. Và dù cho thế giới này vì tội lỗi băng hoại như thế nào chăng nữa, nhưng mà hễ con dân của Ngài hạ mình xuống, xưng tội, kêu cầu cùng Chúa thì Ngài sẽ tha. Không những tha thứ thôi, Ngài còn cứu xứ họ ra khỏi tai vạ nữa.

  Cảm ơn Chúa, đây là sự thương xót lớn lao của Ngài! Đây là lời hứa không đổi dời của Chúa cho dân của Ngài ở mọi thời đại. Vì vậy mà trong cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta, đừng ai quên lời hứa quan trọng này, hầu khi phạm tội chúng ta chạy đến với Chúa, xưng tội, ăn năn để được tha thứ.

  Thường khi những tai vạ, hoạn nạn xảy ra tôi nghĩ gì? Cảm nhận thế nào? Tôi cần làm gì trong hoàn cảnh đó?

  Lạy Chúa, nếu có những khó khăn, hoạn nạn xảy ra, xin cho con nhạy bén với những dạy dỗ, nhắc nhở của Chúa và biết nhận lỗi lầm của mình. Innocent angel


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group