Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

 • Anhbanmai

  khoảng 1 10 năm trước
 • Angel with wing "Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền" (câu 40).

  Câu hỏi suy gẫm: Ta-bi-tha là ai? Điều gì xảy đến cho bà? Phi-e-rơ làm gì trước nỗi đau và niềm tin của các tín hữu tại Giốp-bê? Kết quả thế nào? Bạn học được điều gì qua bài học này? Có khi nào bạn cầu nguyện với năng quyền của Chúa chưa? Kinh nghiệm ấy giúp gì cho bạn?

  Chúng ta từng học biết cách chế ngự sức của các thác nước, và dùng sức nước ấy để phục vụ lợi ích chung. Chúng ta cũng đã học biết cách sử dụng sức mạnh của hơi nước trong các nồi súp-de để chuyển động các máy móc và kéo cả đoàn xe lửa. Chúng ta cũng biết cách chứa hơi xăng trong một ống xi-lanh và làm cho hơi ấy nổ lên để đẩy mạnh cả chiếc ô-tô và cam nhông trên lộ. Chúng ta cũng biết cách sử dụng năng lượng tiềm tàng trong nguyên tử để có thể tiêu diệt trọn những thành phố.

  Có ai trong chúng ta đã học biết cách phát triển đầy đủ năng lực của sự cầu nguyện? Chúng ta học biết rằng, khi một người khi quỳ gối cầu nguyện, thì năng lực mạnh mẽ muôn phần hơn những khẩu súng đại bác. Khi một dân tộc hiệp nhất trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì dân tộc ấy hùng mạnh hơn cả tài nguyên của họ biến thành những khí cụ phòng thủ!
  Innocent angel
  Lịch sử đã chứng minh quyền năng của sự cầu nguyện. Ê-li cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã sai lửa từ trời giáng xuống để thiêu hóa của lễ trên bàn thờ đá lạnh lẽo mà ông đã dựng lên trước mặt những kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đa-ni-ên cầu nguyện, và sự bí mật của Đức Chúa Trời đã được tiết lộ cho ông qua sự giải cứu những bạn hữu của ông. Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện trước cửa mộ La-xa-rơ, và người chết bốn ngày rồi đã bước ra khỏi mộ. Tên trộm cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu cầu nguyện, thì Đức Chúa Giê-xu đã đoan chắc với anh ta rằng: "Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Lu-ca 23:43). Và ở đây, Phi-e-rơ cầu nguyện, ông tin và nương cậy và quyền năng của Chúa Giê-xu phục sinh, và bà Ta-bi-tha được sống lại và tiếp tục sống thêm một thời gian nữa để phục vụ Chúa. Điều đáng chú ý là sau phép lạ này nhiều người tin Chúa, quyền năng của Chúa biến đổi những con người chống nghịch Ngài trở nên con cái Ngài. Và Phi-e-rơ ở lại Giốp-bê thêm một thời gian nữa để hướng dẫn, dạy đạo cho những tân tín hữu này. Chúng ta phải cầu nguyện, để thấy được quyền năng tái tạo của Chúa bày tỏ ra trong gia đình, trong Hội Thánh của mình.

  Tôi làm gì khi đối diện với những nan đề của cuộc sống?

  Lạy Chúa, xin giúp con tin Ngài và biết rằng bởi sự cầu nguyện Ngài sẽ bày tỏ năng quyền của Ngài cho cuộc đời con và Hội Thánh Ngài.

  Hands

 • ..::Wind::..

  khoảng 1 10 năm trước
 • ặc ngay fần đầu đã hok hiểu rồi Blinking


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group