Công Việc của Cha Bạn

 • Anhbanmai

  khoảng 1 10 năm trước
 • Angel with wing "Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ" (câu 17a).

  Câu hỏi suy gẫm: Điểm then chốt trong phân đoạn này là gì? Được nhận làm con hàm chứa những ơn phước nào? Là con cái và kẻ kế tự Đức Chúa Trời, điều đó phản ánh trong đời sống bạn cách nào hôm nay?

  Công ty mà chúng ta đã suy nghĩ hôm qua là một công ty gia đình. Chúng ta không phải là những nô lệ trong đồn điền của Đức Chúa Trời, hay là công nhân trong xí nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con trai và con gái theo Cha của chúng ta vào một công ty gia đình, được Ngài nhận làm con để mang danh của Ngài và cùng chia sẻ mối quan tâm của Ngài.
  Hands
  Chúng ta rất dễ đặt ý tưởng của chúng ta về cha mẹ vào những gì Phao-lô nói, và điều này có thể dẫn chúng ta đến chỗ đa cảm hóa bức tranh. Nhưng nếu chúng ta để cho phân đoạn này làm người hướng dẫn, chúng ta sẽ thấy rằng làm con Đức Chúa Trời hàm ý:

  Sự Vâng Lời. Con trai và con gái có bổn phận vâng lời cha mình. Phao-lô cho chúng ta biết chúng ta có thể được tự do khỏi "luật pháp của sự tội" (câu 2) bằng cách theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh (câu 14). Nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh chúng ta thắng được bản chất sa ngã của chúng ta, và sẽ vâng theo những mong muốn của Cha chúng ta để trở nên giống như Ngài (Ma-thi-ơ 5:5).

  Đặc Ân. Được nhận làm con nuôi trong thế giới ngày xưa là được nhận bởi một người quyền thế muốn duy trì danh của ông mãi mãi. Vì vậy, được nhận làm con nuôi là một đặc ân vĩ đại, và ở đây Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng khi một người trở thành Cơ Đốc nhân thì người ấy học biết cầu nguyện, "A-ba," dùng cùng một từ mà chính Chúa Giê-xu đã dùng (Mác 14:36).

  Di Sản. Con cái có thể mong được thừa hưởng tài sản của cha mẹ, mặc dù Cha của chúng ta không chết, nhưng Phao-lô nhìn thấy, trong ý tưởng làm con cái Đức Chúa Trời, niềm hy vọng không phải chỉ cho hiện tại nhưng cho tương lai. "Kẻ kế tự Đức Chúa Trời" là điểm then chốt của chương này, đưa chúng ta từ ý tưởng chiến thắng tội lỗi đến chiến thắng sự chết.

  Làm thế nào để tôi giống Cha trên trời của tôi?

  Lạy Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển trong đời sống con hôm nay. Nguyện vẻ đẹp và tình yêu của Chúa Giê-xu được phản ánh trong đời sống con.

  Hands

 • ShinichiKudo

  khoảng 1 10 năm trước
 • Ma6'y cái này mà post ở wán tám dóc làm gì ? Confused ???

 • hikari

  khoảng 1 10 năm trước
 • hổng hỉu gì hết Confused ???


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group