Về upgrade RAM xin giúp....

 • hatbn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Mình muốn upgrade RAM. Nhưng có 1 chút vấn đề này không hiểu tại sao lại không work.

  computer 1 có 1 ram PC2700 - 256 MB
  computer 2 có 1 ram PC2700 - 128 MB

  Muốn lấy cái ram của máy 1 bỏ vào comp 2, nhưng bỏ 2 cái vào thì nó không work. Còn bỏ 1 cái ram 256 MB vào slot 2 thì không work, nhưng slot 1 thì nó work. Còn đêm 2 RAM bỏ vào computer 1 cũng không work. Xin các bạn chỉ giúp mình....
  Công việc là muốn máy 2 được nâng cấp tăng thêm RAM.Máy 1 mua RAM mới để chạy được *****

  RAM máy1
  SAMSUNG KR 0432
  PC 2700U - 25331 -Z
  M368L3223FTN -CB3
  256MB DDR PC 2700 CL2.5

  RAM máy 2
  MDGVD4E4F2XX10BZCOK
  DDR 333 (2.5) 128Mb
  S/N 4299E4 F2XR

 • otnos

  khoảng 1 10 năm trước
 • 2 Ram của bạn không giống nhau: 1 là PC 2700 còn 2 là DDR 333

  Bạn muốn bỏ hai thanh RAM vô cùng 1 máy thì 2 thanh RAM phải giống nhau.

  Chúc bạn vui vẻ!!! :) :) :)

 • rongxanh

  khoảng 1 10 năm trước
 • - bạn có sure là 2 cấy RAM của bạn điều là DDR không hả, nhưng bạn có biêt la công sức của máy bạn chại được bao nhiều RAM khhông hả, vì nếu công sực máy không đủ thì bạn bổ vào nó sẻ không work va không có lọi cho pc luốn đâu bạn nên lên online tiếm hiêu công sức máy của ban chước đả


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group