Plug-in

  • lovingu19

    khoảng 1 10 năm trước
  • Làm ơn chỉ em cách ađ & xài plug-in trong PST .....cám ơn :)

  • virusbro

    khoảng 1 10 năm trước
  • 1 số plugin khi cài vào nó sẽ yêu cầu đường dẫn vào folder plugin của PTS mình chỉ cần chọn đường dẫn thôi thông thường thì đường dẫn sẽ là C:Program FilesAdobeAdobe Photoshop CS2Plug-Ins . Chỉ đơn giản vậy thôi , còn vấn đề xài thế nào thì còn phải tuỳ bạn xài plugin gì


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group