Chương trình sửa lỗi file của Windows !

 • kiatisak

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bạn có thể sử dụng 1 chương trình ẩn của Windows (không có biểu tượng trong Start/ Programs) tên là System File Checker (SFC). Chương trình này sẽ kiểm tra các file hiện hành của Windows như: EXE, DLL, OCX, TTF, SYS, FON... Nếu phát hiện file bị lỗi, SFC sẽ tự động phục hồi lại từ bản sao lưu trong thư mục Windowssystem32dllcache hoặc chương trình sẽ yêu cầu bạn đưa đĩa CD cài đặt Windows vào máy khi không tìm thấy file gốc trên ổ cứng.
  Để chạy SFC, bạn vào Start/Run, gõ SFC /[thông số] với các thông số như sau:
  /SCANNOW: kiểm tra file hệ thống và sửa lỗi ngay lập tức. /SCANONCE: kiểm tra file hệ thống trong lần khởi động sau. Thí dụ: sfc /scannow.
  Bạn có thể tham khảo các thông số khác của SFC tại trang Web:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;310747


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group