Hỏi Về Ghép Link

  • mai tran

    khoảng 1 10 năm trước
  • mấy bạn cho mình hỏi về chương trình để ghép các video link lại với nhau.Ví dụ khi down load các link lẻ về, muốn ghép lại thành một video hoàn chỉnh thì phải dùng chuơng trình gì, xin hỏi các bạn có biết download ở đâu và cáh làm xin chỉ mình.Cám ơn trước :) :)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group