Tha^n Trai Mu+o+`i Hai Be^'n Nu+o+'c

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • La^’y na`ng tu+` thuo+? ha(m la(m
  Dde^’n khi ha(m ta’m tui dda` na(m con
  Na`ng thi` tro^ng ha?y co`n son
  Tui thi` ddinh o^’c bu` lon ra? ro+`i

  Na(‘ng mu+a la` chuye^.n cu?a tro+`i
  Te^` gia, no^.i tro+., co’ tui bao tha^`u
  Suo^’t nga`y ca`y ca^’y nhu+ tra^u
  Chie^`u ve^` ru+a? che’n cu?ng nga^`u nhu+ ai

  Na^’u co+m ddi cho+. ha`ng nga`y
  Bo^`ng con, thay ta?, tui dda^y ve.n toa`n
  Lau nha`, lau cu+?a cha(~ng ma`ng
  O^i tho+`i oanh lie^.t ngang ta`ng co`n dda^u

  Nhie^`u khi muo^’n ho^.c xi` da^`u
  Xin na`ng nghi? phe’p, na`ng chau ddo^i ma`y
  Na`ng ddo`i thi dda^’u vo? dda`i
  Tung ra mo^.t chu+o+~ng, che’n bay ao` ao`

  Nho+’ xu+a mi`nh mo+’i quen nhau
  Em a(n, em no’i ngo.t ngao` de^? thu+o+ng
  Cho ne^n anh mo+’i bi. lu+o+`ng
  Mang tha^n nga` ngo.c ca^.y nu+o+ng no+i na`ng

  Than o^i thu+.c te^’ phu? pha`ng
  Ma`y ra^u mo^.t kie^’p tho^i dda`nh ddi ddo^ng
  Mo^.t lo`ng tho+` vo+. sa(‘c son
  Co`n non, co`n nu+o+’c thi` co`n tho+` em.

  Laugh of loud

 • dzui_dze

  khoảng 2 10 năm trước
 • boà nèo muh cóa fước lấy được thèng chồng dzóng dzầy .. cóa thèng thứ hai ... là DD dzớt lìn .. Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

 • maimaiyeuanh

  khoảng 2 10 năm trước
 • nếu có ng` thứ 3 nữa thì mmya sẽ dzớt đó

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • Có gì SBC sẽ check cho, nguòi đầu tiên la` SBC rùi :D

 • dzui_dze

  khoảng 2 10 năm trước
 • but SBC cóa ngừ dzớt gùi .. :(

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • Bõi dzạy te tua đay nè ... Giò này phãi ca bài " Em ơi hãy ngũ anh hầu quạt ddây .. " .. hihi .. 9 9 Giggling

 • dzui_dze

  khoảng 2 10 năm trước
 • Laugh of loud .. hahaha ..

  anh đừng than thở làm gì
  có gì chịu đóa đi muh "anh yêu" .. Laugh of loud Laugh of loud

 • dzui_dze

  khoảng 2 10 năm trước
 • hahahah .. Laugh of loud ..

  thánh cù wóa đi mút .. Laugh of loud Laugh of loud

 • Tiên

  khoảng 2 10 năm trước
 • sabercats wrote:Oop , thêm mọt anh nũa nè nguòi õ Houston , DD tháy thé nào ... ráng kiém cho DD truoc' khi ddi ngu~ ddo' ...
  http://www.vietertainment.org/viewtopic.php?t=1478
  ..anh nào ỡ Houston..giới thiệu cho Trang với ..ehehhe

 • dzui_dze

  khoảng 2 10 năm trước
 • chéc "anh" MnM áh .. Laugh of loud Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group