Kinh Cứu Khổ

 • baominh

  khoảng 1 10 năm trước
 • Kinh Cứu Khổ
  Nam mô, đại từ, đại bi, quảng đại, linh cảm, quan thế âm bồ tác
  Nam mô, cứu khổ, cứu nạn, quan thế âm bồ tác.
  Bá thiên vạn ức phật, hằng hà xa số phật, vô lượng đức công phật.
  Phật cáo a nan ngôn, thủ kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, năng cứu bá nạn khổ.
  Nhược hửu nhân tụng đắt nhất thiện biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắt nhất vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn.
  Nam mô phật lực oai, nam mô phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, định nhân thân đắt độ hồi quang bồ tác, hồi thiện bồ tác, a nậu đại thiên vương chánh điện bồ tác.
  Ma kheo, ma kheo, thanh tịnh tuỳ kheo, quang sự đắt tán tụng sự đắt ư, chư vị bồ tác ngự bá a la hán cứu khổ đệ tử ...
  nhất thân ly khổ nạn, tự ngôn quan thế âm bồ tác, bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắt giải thoát, tin thọ phụng thành, tức thiết chơn ngôn viết: kim bà, kim bà đế, cầu ha, cầu ha đế ,đà ra ni đế, ni ha la đế, nỉ nể đế, ma ha đà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha

  Truỳ tụng kinh này nhiều giúp bạn và gia đình giải thoát tai nạn, bệnh tật, và những khổ nạn, Cầu gì được nấy. Xin truyền bá kinh này nếu ước nguyện thành sự thật. Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tác!

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Kinh này không dài lắm... có thể đọc 3 lần mỗi ngày được... không quá 15 phút...
  Sao không bỏ ra ít thời giờ vui chơi mà đọc Kinh này... sẽ đuợc thoát khỏi tai nạn trong đời chứ!
  Sự thật đôi lúc không thể thấy được bằng mắt... khi chúng ta tuyệt vọng...chúng ta phải có điều gì đó để bám víu vào để tâm hồn không bị chìm đắm...
  Vậy, nên chúng ta hãy cố gắng tỉnh táo mà suy xét...
  Đừng vì một vài nụ cười sau lưng mà bỏ quên lợi ích lớn cho bản thân...
  Xin hãy nhớ câu : Ai ăn nấy no !!!

  Đừng làm phụ lòng người có ý muốn giúp mình vượt khó khăn...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group