Đêm có Mưa Rơi -Cam Ly

 • GiotSauTrongMua

  khoảng 1 10 năm trước


 • bao hạt mưa bao hạt mưa ...buồn trong đêm ...mơ về anh mơ về anh ... giắc mơ hồng ... nụ hôn ngây ngất ai đã trao ... mưa nhẹ rơi mưa nhẹ rơi ...buồn trong đêm ... anh giờ đâu anh giờ đâu ...

 • thienthansamhoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • Innocent hay nhỉ Innocent TT thích nghe mấy nhạc vầy lắm. Trời đang mưa mà nghe buồn wá ....GiotSauTrongMua bít bài "Mưa bụi" hay "Ru lại câu hò" ko?? Có nghe của Cẩm Ly chắc có nghe mà ha Laugh

 • GiotSauTrongMua

  khoảng 1 10 năm trước
 • có chứ .... muốn nghe thì GSTM post lên cho oki .... :D but mưa bụi 1 or 2 ?

 • vietbuidoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • bụi đai , bụi đai ai nói bụi đó Sun

 • GiotSauTrongMua

  khoảng 1 10 năm trước
 • ua ... Bụi ưi Bụi tìm 2 bài đó cho she i ... GSTM delete 2 bài đó gòy ..

 • vietbuidoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • GiotSauTrongMua wrote:ua ... Bụi ưi Bụi tìm 2 bài đó cho she i ... GSTM delete 2 bài đó gòy ..


  zạ em lừ wá àh ,đẽ next time đi khi nào rãnh kím cho she sau hahhaha

 • GiotSauTrongMua

  khoảng 1 10 năm trước
 • thui ... she mún nghe kia ... giờ rãnh tìm giùm she i ...

 • vietbuidoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • GiotSauTrongMua wrote:thui ... she mún nghe kia ... giờ rãnh tìm giùm she i ...


  sorry giờ đang luyện chuỡng Giggling

 • VDusT_408

  khoảng 1 10 năm trước
 • cũn biết luyện chưỡn huh

 • vietbuidoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • VDusT_408 wrote:cũn biết luyện chưỡn huh


  uh Laugh of loud chuỡng đũ kĩu Sun

 • GiotSauTrongMua

  khoảng 1 10 năm trước
 • cũng luyện chưỡng dũ héng .... Innocent

 • thienthansamhoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • :( chưa post nữa àh hhuhuhu muốn nghe Mưa Bụi 1 Cryin

 • kevin8x

  khoảng 1 10 năm trước
 • Ai thích nghe Cẩm ly thì down đi, toàn bô Album Camly ở nhacso đó
  <TITLE> Cam Ly </TITLE>
  <ENTRY>
  <TITLE> An Nan Cam Ly Mua Mua Di Qua </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_MuaMuaDiQua/wma/0 6_CamLy_AnNan_HoangTrang.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ang May Buon Minh Vy Cam Ly Ang May Buon (demo) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_AngMayBuon/demo/Ang_M ay_Buon___Cam_Ly___Minh_Vy___Hang_Phim_Tre___01.mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Anh Co Quen Em (Cam Ly) Cam Ly Anh Co Quen Em - Giot Nuoc Mat Muon Mang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLyVanQuangLong_AnhCoQuen EmGiotNuocMatMuonMang/wma/12_CamLy_AnhCoQuenEm_LVVanQuangLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Anh Co Quen Em (song ca) Cam Ly Anh Co Quen Em - Giot Nuoc Mat Muon Mang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLyVanQuangLong_AnhCoQuen EmGiotNuocMatMuonMang/wma/01_CamLyVanQuangLong_AnhCoQuenEm_LVVanQuangL ong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Anh Gio Dau Hoai An Cam Ly Sao Sang Song - Mua Dong Xu La </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_SaoSangSong_MuaDongXu La/wma/07_CamLy_AnhGioDau_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Anh Mang Giac Mo Em Ve Dau Hoai An Cam Ly Mot Doi Yeu Nhau Mot Ngay Xa Nhau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_MoiDoiYeuNhauMotNga yXaNhau/wma/07_CamLy_AnhMangGiacMoEmVeDau_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ao Mong Tinh Yeu Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Neu Phoi Pha Ngay Mai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_DanTruong_NeuPhoiPhaN gayMai/wma/08_CamLy_DanTruong_AoMongTinhYeu_LVMinhThuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ba Nam Vu Quoc Viet Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/02_CamLy_BaNam_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Bai Ca Yeu Doi Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Mot Doi Yeu Nhau Mot Ngay Xa Nhau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_MoiDoiYeuNhauMotNga yXaNhau/wma/01_CamLy_BaiCaYeuDoi_LVTrungNghia.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ben Nhau Tron Kiep Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Tinh Xuan 6 </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TinhXuan6/wma32/Ben_Nhau_Tr on_Kiep___Canh_Han___Cam_Ly___Nhac_Nuoc_Ngoai___Hang_Phim_Tre___05.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ben Vang Nguyen Nhat Huy Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/01_CamLy_BenVang_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Bien Tinh Yeu Chuong Duc Cam Ly Ca Khuc Chuong Duc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_ChuongDuc/wma/CamLy _BienTinhYeu.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Biet Ly Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/11_CamLy_BietLy_LVMinhKhang.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Biet Yeu Khi Nao Minh Khang Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/02_CamLy_BietYeuKhiNao_MinhKhang.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Bo Ben La Nguyen Nhat Huy Cam Ly Bo Ben La </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BoBenLa/wma/01_CamL y_BoBenLa_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Bon Mat Anh Yeu The Hien Cam Ly Em Quen Mua Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_EmQuenMuaDong/wma/0 3_CamLy_BonMatAnhYeu_TheHien.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Buoc Quen (2 versions) Van Long Cam Ly Buoc Quen </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BuocQuen/wma/11_Cam Ly_BuocQuen_2versions_VanLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Buoc Quen (remix) Van Long Cam Ly Buoc Quen </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BuocQuen/wma/01_Cam Ly_BuocQuen_VanLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Buoc Quen Van Long Cam Ly Muoi Hai Ben Nuoc - Tuoi Mong Xu Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDo ng/wma/06_CamLy_BuocQuen_VanLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Buon Con Sao Sau Minh Vy Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/01_CamLy_BuonConSaoSau_MinhVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Canh Chim Lac Loai Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Canh Chim Lac Loai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CanhChimLacLoai/wma/0 3_CamLy_CanhChimLacLoai.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Cay Ba Dau Minh Vy Cam Ly Ang May Buon (demo) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_AngMayBuon/demo/Cay_B a_Dau___Cam_Ly_Quoc_Dai___Minh_Vy___Hang_Phim_Tre___05.mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chanh Long Thanh Son Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/06_CamLy _ChanhLong_ThanhSonThanhLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chi Con Ky Niem Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguoi Oi Hay Chia Tay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiOiHayChiaTay/wma /08_CamLy_ChiConKyNiem_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chi Di Tim Em Vu Quoc Viet Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/10_CamLy_ChiDiTimEm_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chi Mot Lan Thoi Huy Cuong Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /04_CamLy_ChiMotLanThoi_HuyCuong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chi Tu & Fanclub Cam Ly Anh Co Quen Em - Giot Nuoc Mat Muon Mang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLyVanQuangLong_AnhCoQuen EmGiotNuocMatMuonMang/wma/06_CamLy_ChiTunFanclub_MinhKhang.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chie´c Khan Tay Xuan Hong Cam Ly Tinh Ca Nguoi Linh </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/TuyenTap_TinhCaNguoiLi nh/Chiec_Khan_Tay___Cam_Ly___Xuan_Hong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chiec Ao Ba Ba Tran Thien Thanh Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Chiec_Ao_Ba_Ba___Cam_Ly___Tran_Thien_Thanh___Hang_Phim_Tre___02.wm a "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chiec Bong Vu Quoc Viet Cam Ly Muoi Hai Ben Nuoc - Tuoi Mong Xu Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDo ng/wma/07_CamLy_ChiecBong_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chiec Khan Tay Xuan Hong Cam Ly Album Tinh Ca Nguoi Linh Vol.1 </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/TuyenTap_TinhCaNguoiLi nhVol.1/wma/02_CamLy_ChiecKhanTay_XuanHong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chieu He Tren Bai Bien Hoang Phuong Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Chieu_He_Tren_Bai_Bien___Cam_Ly___Hoang_Phuong___Hang_Phim_Tre___1 0.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chim Trang Mo Coi (Cam Ly) Minh Vy Cam Ly Nguoi Nho Khong Nguoi - Em Se La Nguoi Ra Di </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiNhoKhongNguoi/wm a/10_CamLy_ChimTrangMoCoi_MinhVy_HongXuongLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chim Trang Mo Coi (video) Minh Vy Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/06_C amLy_ChimTrangMoCoi_MinhVy_HongXuongLong.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chim Trang Mo Coi Minh Vy Cam Ly Duyen Dang Viet Nam 14 - Sen Vol 1 </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/DuyenDangVietNam_Sen1/d emo/Chim_Trang_Mo_Coi___Dan_Truong_Cam_Ly___Minh_Vy___Music_Faces___13 .mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chong Xa Vo Thien Thanh Cam Ly Cam Ly Va Ca Khuc Am Huong Dan Ca </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VaCaKhucAmHuongDanCa/ wma/05_CamLy_ChongXa_VoThienThanh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chuyen Ba Tam (video) Truong Quang Tuan Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu_DVD/02_ CamLy_ChuyenBaTam_TruongQuangTuan.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chuyen Ba Tam Truong Quang Tuan Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/09_CamLy_ChuyenBaTam_TruongQuangTuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chuyen Buon Di Vang Nguyen Nhat Huy Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /09_CamLy_ChuyenBuonDiVang_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chuyen Ngay Tho Hong Xuong Long Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/04_CamLy_ChuyenNgayTho_HongXuongLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chuyen Tinh Yeu The Gian (video) Minh Vy Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu_DVD/04_ CamLy_ChuyenTinhYeuTheGian_MinhVy.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Chuyen Tinh Yeu The Gian Minh Vy Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu/wma/ 06_CamLy_ChuyenTinhYeuTheGian_MinhVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Co Bao Gio Minh Vy Cam Ly Ang May Buon (demo) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_AngMayBuon/demo/Co_Ba o_Gio___Cam_Ly___Minh_Vy___Hang_Phim_Tre___06.mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Co Be Kinh Can Truong Huy Cam Ly Tinh Khong Doi Thay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TinhKhongDoiThay/wm a/10_CamLy_CoBeKinhCan_TruongHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Co Biet Khong Anh Nguyen Ngoc Thien Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/CoBietKhongAnh_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLy_07.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Co Gai Sai Gon Di Tai Dan Lu Nhat Vu Cam Ly Anh O Dau Song Em Cuoi Song </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/AnhODauSongEmCuoiSong/ wma/01_CamLy_CoGaiSaiGonDiTaiDan_LuNhatVu.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Co Le Vu Quoc Viet Cam Ly Mai Khong Phai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_MaiKhongPhai/wma/01_C amLy_CoLe_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Co Nhung Chieu Em Den Minh Vy Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /03_CamLy_CoNhungChieuEmDen_MinhVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Co Phai Em Da Yeu Hoai An Cam Ly Tinh Khong Doi Thay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TinhKhongDoiThay/wm a/07_CamLy_CoPhaiEmDaYeu_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Con Gai Khi Yeu (video) Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/07_C amLy_ConGaiKhiYeu_LVLeMinhKha.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Con Gai Khi Yeu Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Nguoi Nho Khong Nguoi - Em Se La Nguoi Ra Di </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiNhoKhongNguoi/wm a/05_CamLy_ConGaiKhiYeu_LVLeMinhKha.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Con Mo Hoang Duong (short version) Vu Quoc Viet Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/11_CamLy_ConMoHoangDuong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Con Mo Hoang Duong Vu Quoc Viet Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/01_CamLy_ConMoHoangDuong_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Con Toi Voi Toi Chuong Duc Cam Ly Mai Khong Phai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_MaiKhongPhai/wma/02_C amLy_MinhThuan_ConToiVoiToi_ChuongDuc.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Cuoc Keu Ben Troi Nguyen Nhat Huy Cam Ly Cam Ly Va Ca Khuc Am Huong Dan Ca </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VaCaKhucAmHuongDanCa/ wma/03_CamLy_CuocKeuBenTroi_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Cuoc Tinh Don Coi Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Em Quen Mua Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_EmQuenMuaDong/wma/1 0_CamLy_CuocTinhDonCoi_LVCamLy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Da Lat Hoang Hon Minh Ky Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/11_CamLy _DaLatHoangHon_MinhKyDaCam.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Da Xa Cuoc Tinh (video) Thai Khang Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/02_C amLy_DaXaCuocTinh_ThaiKhang.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Da Xa Cuoc Tinh Thai Khang Cam Ly Nguoi Nho Khong Nguoi - Em Se La Nguoi Ra Di </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiNhoKhongNguoi/wm a/01_CamLy_DaXaCuocTinh_ThaiKhang.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Danh Thoi Quen Lang Hoai An Cam Ly Anh Co Quen Em - Giot Nuoc Mat Muon Mang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLyVanQuangLong_AnhCoQuen EmGiotNuocMatMuonMang/wma/04_CamLy_DanhThoiQuenLang_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Dau Chon Tinh Buon Quoc Vuong Cam Ly Dau Chon Tinh Buon </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/QuocVuong_DauChonTinhBuon/w ma/02_CamLy_DauChonTinhBuon.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Dau Vet Tinh Sau Quoc Vuong Cam Ly Tinh Khong Doi Thay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TinhKhongDoiThay/wm a/04_CamLy_DauVetTinhSau_QuocVuong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Dem Co Mua Roi Minh Tam Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/DemCoMuaRoi_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLy_02.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Dem Ganh Hao Nghe Dieu Hoai Lang Vu Duc Sao Bien Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/03_CamLy_DemGanhHaoNgheDieuHoaiLang_VuDucSaoBien.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Di hoc Bui Dinh Thao Cam Ly Con co be be 14 </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.10/Movie/NhacThieuNhi/XuanMai_ConCoBeBe14/05_Ca mLy_DiHoc_BuiDinhThao.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Dieu Buon Ly Xang Xe Hong Xuong Long Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/05_CamLy_DieuBuonLyXangXe_HongXuongLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Do Xua Nguyen Nhat Huy Cam Ly Ru Lai Cau Ho </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_QuangLinh_RuLaiC auHo/wma/10_CamLy_DoXua_CamLy_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Doi Long Nguyen Nhat Huy Cam Ly Muoi Hai Ben Nuoc - Tuoi Mong Xu Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDo ng/wma/02_CamLy_DoiLong_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Don Dau Minh Vy Cam Ly Ang May Buon (demo) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_AngMayBuon/demo/Don_D au___Cam_Ly___Minh_Vy___Hang_Phim_Tre___07.mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Dong Danh (video) Minh Vy Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu_DVD/08_ CamLy_DongDanh_MinhVy.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Dong Danh Minh Vy Cam Ly Dance Music Vol.1 </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_DanceMusic01/wma/13 _CamLy_DongDanh_MinhVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Duyen Tinh Ly Ngua O Truong Quang Tuan Cam Ly Ru Lai Cau Ho </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_QuangLinh_RuLaiC auHo/wma/09_CamLy_DuyenTinhLyNguaO_TruongQuangTuan_KimTuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Chua Biet Yeu Cam Ly Anh Co Quen Em - Giot Nuoc Mat Muon Mang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLyVanQuangLong_AnhCoQuen EmGiotNuocMatMuonMang/wma/08_CamLy_EmChuaBietYeu_LyHuynhLongMinhKhang. wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Di Qua Cau Cay Le Van Loc Cam Ly Anh O Dau Song Em Cuoi Song </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/AnhODauSongEmCuoiSong/ wma/10_CamLy_EmDiQuaCauCay_LeVanLoc.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Di Tren Co Non Bac Son Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Em_Di_Tren_Co_Non___Cam_Ly___Bac_Son___Hang_Phim_Tre___08.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Gai Que Hong Xuong Long Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/07_CamLy _EmGaiQue_HongXuongLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Khong Mo Uoc Xa Xoi Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/06_CamLy_EmKhongMoUocXaXoi_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Mang Giac Mo Anh Ve Dau Hoai An Cam Ly Canh Chim Lac Loai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CanhChimLacLoai/wma/0 2_CamLy_EmMangGiacMoAnhVeDau_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Mong Em Mo Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /02_CamLy_EmMongEmMo_LVThaiThinh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Se La Nguoi Ra Di (video) Thai Khang Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/03_C amLy_EmSeLaNguoiRaDi_ThaiKhang.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Se La Nguoi Ra Di Thai Khang Cam Ly Guong Mat Mai Vang 2006 - Vol 1 </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/GuongMatMaiVang06vol1/Em_Se _La_Nguoi_Ra_Di___Cam_Ly___Thai_Khang___Kim_Loi___04.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Se Quen Nguoi Oi Minh Vy Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/EmSeQuenNguoiOi_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLy_05.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Van Lam Tin Anh Thai Khang Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/EmVanLamTinAnh_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLy_01.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Ve Keo Troi Mua Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu/wma/ 08_CamLy_EmVeKeoTroiMua_NganGiang.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Ve Keo Troi Mua (video) Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu_DVD/09_ CamLy_EmVeKeoTroiMua_NganGiang.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Em Ve Miet Thu Ha Phuong Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Em_Ve_Miet_Thu___Cam_Ly___Ha_Phuong___Hang_Phim_Tre___03.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Giac Mo Mong Tim Thay Vu Quoc Viet Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/10_CamLy_GiacMoMongTimThay_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Giac Mo Ta Ao Trang Hoai An Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/05_CamLy_GiacMoTaAoTrang_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Gio Bac Vo Thien Thanh Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/03_CamLy_GioBac_VoThienThanh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Gio Dong... Nguoi Theo Tinh Moi Cam Ly Hoi Nguoi Tinh... Hay Cho Toi Biet </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_HoiNguoiTinh_HayCho ToiBiet/wma/01_CamLy_GioDongNguoiTheoTinhMoi_LVTrungNghia.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Giot Le Tham (remix version) Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/11_CamLy_GiotLeTham_remix_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Giot Le Tham Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/02_CamLy_GiotLeTham_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Giot Nuoc Mat Muon Mang (ver 2.0) Thai Thinh Cam Ly Anh Co Quen Em - Giot Nuoc Mat Muon Mang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLyVanQuangLong_AnhCoQuen EmGiotNuocMatMuonMang/wma/14_CamLy_GiotNuocMatMuonMang_ThaiThinh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Giot Nuoc Mat Muon Mang Thai Thinh Cam Ly Anh Co Quen Em - Giot Nuoc Mat Muon Mang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLyVanQuangLong_AnhCoQuen EmGiotNuocMatMuonMang/wma/02_CamLy_GiotNuocMatMuonMang_ThaiThinh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ha Thuong Han Chau Cam Ly Mua Mua Di Qua </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_MuaMuaDiQua/wma/0 9_CamLy_HaThuong_HanChau_ThanhPhuong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ha Xanh Vo Thien Thanh Cam Ly Tinh Khong Doi Thay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_TinhKhongDoiThay/wm a/03_DanTruong_CamLy_HaXanh_VoThienThanh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Hanh Phuc Cua Con Thap Nhat Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /11_CamLy_HanhPhucCuaCon_ThapNhat.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Hoai Cong Vu Quoc Viet Cam Ly Cam Ly Va Ca Khuc Am Huong Dan Ca </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VaCaKhucAmHuongDanCa/ wma/08_CamLy_HoaiCong_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Hoi Nguoi Tinh Cam Ly Hoi Nguoi Tinh... Hay Cho Toi Biet </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_HoiNguoiTinh_HayCho ToiBiet/wma/09_CamLy_HoiNguoiTinh_LVNguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Hua Di Anh Nguyen Ngoc Thien Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /08_CamLy_HuaDiAnh_NguyenNgocThien.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Hue Xua Chau Ky Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/07_CamLy_HueXua_ChauKy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ke Dung Sau Tinh Yeu (video) Minh Vy Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu_DVD/03_ CamLy_KeDungSauTinhYeu_MinhVy.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ke Dung Sau Tinh Yeu Minh Vy Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu/wma/ 03_CamLy_KeDungSauTinhYeu_MinhVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Khi Co Em Trong Doi Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Em Quen Mua Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_EmQuenMuaDong/wma/0 8_CamLy_KhiCoEmTrongDoi_LVTruongHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> La Ua Nguyen Nhat Huy Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/07_CamLy_LaUa_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lam Dau Xu La Vinh Su Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Lam_Dau_Xu_La___Cam_Ly___Vinh_Su___Hang_Phim_Tre___07.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lam Ly Huynh Long Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /07_CamLy_Lam_LyHuynhLongThaiVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lam Sao Em Biet Minh Vy Cam Ly Ang May Buon (demo) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_AngMayBuon/demo/Lam_S ao_Em_Biet___Cam_Ly___Minh_Vy___Hang_Phim_Tre___02.mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lan Dau Noi Doi Vinh Su Cam Ly Nguoi Oi Hay Chia Tay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiOiHayChiaTay/wma /07_CamLy_LanDauNoiDoi_VinhSuGiaoTien.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lang Le Goi Ten Hoai An Cam Ly Mai Khong Phai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_MaiKhongPhai/wma/05_C amLy_LangLeGoiTen_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lang Le Mua Xuan Nguyen Nhat Huy Cam Ly Tieu Doan 307 </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/TieuDoan307/wma/06_Cam Ly_LangLeMuaXuan_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lang Quen Nguyen Nhat Huy Cam Ly Mai Khong Phai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_MaiKhongPhai/wma/08_C amLy_LangQuen_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lang Thang Internet Hoang Huan Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/06_CamLy_LangThangInternet_.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lien khuc Nguoi Thay – Giac Mo Ta Ao Trang Cam Ly Ngay Em Xa Mai Truong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_NgayEmXaMaiTruong/w ma/05_CamLy_LKNguoiThay_GiacMoTaAoTrang_NguyenNhatHuy_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lien Khuc Pho Hoa, Tinh Yeu Mong Manh, Bo Ben La Cam Ly Sao Sang Song - Mua Dong Xu La </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_SaoSangSong_MuaDongXu La/wma/01_CamLy_LienKhuc.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lien Khuc Tinh Yeu Dau Tien - Bai Ca Yeu Doi Cam Ly Mot Doi Yeu Nhau Mot Ngay Xa Nhau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_MoiDoiYeuNhauMotNga yXaNhau/wma/11_CamLy_LienKhuc.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lien Khuc Top Hits Cam Ly Trai Tim Mau Vang - Tinh Ngo La Mo </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VanQuangLong_TraiTimM auVang/wma/10_CamLy_LKTopHits.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> LK Nguoi Thay - Giac Mo Ta Ao Trang Cam Ly Tuyen chon - Chia Tay Mua Ha </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TuyenChon_ChiaTayMuaHa/05_C amLy_LKNguoiThay_GiacMoTaAoTrang_NguyenNhatHuy_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lo Duyen Hong Xuong Long Cam Ly Cam Ly Va Ca Khuc Am Huong Dan Ca </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VaCaKhucAmHuongDanCa/ wma/10_CamLy_LoDuyen_HongXuongLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Lo Lam Cam Ly Mua Mua Di Qua </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_MuaMuaDiQua/wma/0 7_CamLy_LoLam_TuanHai_KimKhanh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Loi Chia Tay Cam Ly Nguoi Oi Hay Chia Tay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiOiHayChiaTay/wma /09_CamLyVanQuangLong_LoiChiaTay_NguyenDucThuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Loi Cuoi Cho Tinh Yeu Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Trai Tim Mau Vang - Tinh Ngo La Mo </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VanQuangLong_TraiTimM auVang/wma/04_CamLy_VanQuangLong_LoiCuoiChoTinhYeu_LVMinhTam.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ma Hong Da Lat Minh Ky Cam Ly Mua Mua Di Qua </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_MuaMuaDiQua/wma/0 5_CamLy_MaHongDaLat_MinhKy_LanAnh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ma Lum Dong Tien Quynh Hop Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /10_CamLy_MaLumDongTien_QuynhHopNguyenChienThang.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mai Khong Phai NS Anh Tuan Cam Ly Mai Khong Phai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_MaiKhongPhai/wma/03_C amLy_MaiKhongPhai_AnhTuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mai Mai Vo Hoai Phuc Cam Ly Nguoi Oi Hay Chia Tay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiOiHayChiaTay/wma /04_CamLy_MaiMai_HoaiPhuc.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mat Nhau Nguyen Nhat Huy Cam Ly Em Quen Mua Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_EmQuenMuaDong/wma/0 5_CamLy_MatNhau_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> May Chieu Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/08_CamLy_MayChieu_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Me Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/06_CamLy_Me_LVTrungNghia.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Me Toi Minh Vy Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/11_CamLy_MeToi_MinhVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mong Cho Cam Ly Nguoi Oi Hay Chia Tay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiOiHayChiaTay/wma /01_CamLy_MongCho_ChungTruongHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Bui 1 Vinh Su Cam Ly Ang May Buon (demo) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_AngMayBuon/demo/Mua_B ui1___Cam_Ly___Huu_Minh_Vinh_Su___Hang_Phim_Tre___09.mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Buon That Buon Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/03_CamLy_MuaBuonThatBuon_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Chieu Mien Trung Hong Xuong Long Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/02_CamLy _MuaChieuMienTrung_HongXuongLong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Cuoi Tuan Minh Tam Cam Ly Bo Ben La </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BoBenLa/wma/10_DanT ruong_CamLy_MuaCuoiTuan_MinhTam_NguyenNgocThien.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Dong Cua Anh Tran Thien Thanh Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/10_CamLy _MuaDongCuaAnh_TranThienThanh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Dong Trang Nguyen Nhat Huy Cam Ly Mua Dong Trang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_MuaDongTrang/wma/01 _CamLy_MuaDongTrang_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Dong Xu La Nguyen Nhat Huy Cam Ly Sao Sang Song - Mua Dong Xu La </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_SaoSangSong_MuaDongXu La/wma/03_CamLy_VanQuangLong_MuaDongXuLa_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua He Que Huong Cam Ly Mua He Xanh Vay Goi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacCachMang/MuaHeXanhVayGoi_TongHo p/wma32/MuaHeQueHuong_MuaHeXanhVayGoi_CamLy_12.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Hoa Anh Dao Thanh Son Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/MuaHoaAnhDao_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLy_06.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Mua Di Qua Cam Ly Mua Mua Di Qua </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_MuaMuaDiQua/wma/0 1_CamLy_MuaMuaDiQua_HaPhuong_DuUyen.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Pho Tran Huan Cam Ly Neu Phoi Pha Ngay Mai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_DanTruong_NeuPhoiPhaN gayMai/wma/07_CamLy_MuaPho_TranHuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Qua Pho Vang Cam Ly Mua Mua Di Qua </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_MuaMuaDiQua/wma/0 8_CamLy_MuaQuaPhoVang_HaPhuong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Roi Cuoi Tuan Minh Vy Cam Ly Ang May Buon (demo) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_AngMayBuon/demo/Mua_R oi_Cuoi_Tuan___Cam_Ly_Dan_Truong___Minh_Vy___Hang_Phim_Tre___03.mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Thu Ky Niem Duong Duc Thuy Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/08_DanTruongCamLy_MuaThuKyNiem_DuongDucThuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Tinh Vu Quoc Viet Cam Ly Trai Tim Mau Vang - Tinh Ngo La Mo </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VanQuangLong_TraiTimM auVang/wma/07_CamLy_MuaTinh_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Mua Xuan Anh Va Em Thai Thinh Cam Ly Mua Xuan Anh Va Em </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/MuaXuanAnhVaEm/wma32/Mua_Xu an_Anh_Va_Em___Cam_Ly___Thai_Thinh___Hang_Phim_Tre___01.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Muoi Hai Ben Nuoc Vo Thien Thanh Cam Ly Cam Ly Va Ca Khuc Am Huong Dan Ca </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VaCaKhucAmHuongDanCa/ wma/09_CamLy_MuoiHaiBenNuoc_LyHuynhLongVoThienThanh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Neu Phoi Pha Ngay Mai Hoai An Cam Ly Neu Phoi Pha Ngay Mai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_DanTruong_NeuPhoiPhaN gayMai/wma/01_CamLy_DanTruong_NeuPhoiPhaNgayMai_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Neu Uoc Muon Cho Ngay Mai Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Co Nhung Chieu Em Den - Hoai Cong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma /01_CamLy_NeuUocMuonChoNgayMai_LVThaiThinh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nga Ba Tinh Thai Khang Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/NgaBaTinh_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLy_10.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ngan Ngo Ao Trang Nguyen Nhat Huy Cam Ly Ngay Em Xa Mai Truong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_NgayEmXaMaiTruong/w ma/13_CamLy_NganNgoAoTrang_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ngay Em Xa Mai Truong Nguyen Huu Duc Cam Ly Ngay Em Xa Mai Truong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_NgayEmXaMaiTruong/w ma/01_CamLy_NgayEmXaMaiTruong_NguyenHuuDuc.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ngay Ve Le Quoc Dung Cam Ly Em Quen Mua Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_EmQuenMuaDong/wma/0 1_CamLy_NgayVe_LeQuocDung.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ngay Xua Hai Dua (video) Minh Vy Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/05_C amLy_NgayXuaHaiDua_MinhVy.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ngay Xua Hai Dua Minh Vy Cam Ly Nguoi Nho Khong Nguoi - Em Se La Nguoi Ra Di </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiNhoKhongNguoi/wm a/03_CamLy_NgayXuaHaiDua_MinhVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Cung Canh Ngo Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Tinh Xuan 6 </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TinhXuan6/wma32/Nguoi_Cung_ Canh_Ngo___Lam_Truong_Cam_Ly___Nhac_Nuoc_Ngoai___Hang_Phim_Tre___03.wm a "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Da Quen Han Chau Cam Ly Mua Mua Di Qua </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_MuaMuaDiQua/wma/0 3_CamLy_NguoiDaQuen_HanChau.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Em Gai Nho (song ca) Vu Quoc Viet Cam Ly Sao Sang Song - Mua Dong Xu La </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_SaoSangSong_MuaDongXu La/wma/08_CamLy_QuangLinh_NguoiEmGaiNho_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Em Gai Nho Vu Quoc Viet Cam Ly Cam Ly Va Ca Khuc Am Huong Dan Ca </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VaCaKhucAmHuongDanCa/ wma/06_CamLy_NguoiEmGaiNho_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Nho Khong Nguoi (video) Hoai An Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/10_C amLy_NguoiNhoKhongNguoi_HoaiAn.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Nho Khong Nguoi Hoai An Cam Ly Nguoi Nho Khong Nguoi - Em Se La Nguoi Ra Di </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiNhoKhongNguoi/wm a/06_CamLy_NguoiNhoKhongNguoi_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Oi Hay Chia Tay Hoai An Cam Ly Nguoi Oi Hay Chia Tay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiOiHayChiaTay/wma /02_CamLy_NguoiOiHayChiaTay_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Thay Nguyen Nhat Huy Cam Ly Mai Khong Phai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_MaiKhongPhai/wma/06_C amLy_NguoiThay_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nguoi Ve Cuoi Pho Nguyen Nhat Huy Cam Ly Neu Phoi Pha Ngay Mai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_DanTruong_NeuPhoiPhaN gayMai/wma/03_CamLy_NguoiVeCuoiPho_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nhanh Cay Trung Ca Vinh Su Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Nhanh_Cay_Trung_Ca___Cam_Ly___Vinh_Su___Hang_Phim_Tre___04.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nhat Phai Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/07_CamLy_NhatPhai_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nho Me Ly Mo Coi Truong Quang Tuan Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/09_CamLy _NhoMeLyMoCoi_TruongQuangTuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nho Nha Vo Thien Thanh Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/04_CamLy_NhoNha_VoThienThanhPhanMinhTan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nhung Anh Chang Ngo Nhan Vo Thien Thanh Cam Ly Mai Khong Phai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_MaiKhongPhai/wma/07_C amLy_NhungAnhChangNgoNhan_VoThienThanh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nhung Canh Dieu Que Huong Vo Dong Dien Cam Ly Vo Dong Dien - Nhung Canh Dieu Que Huong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/VoDongDien_NhungCanhDie uQueHuong/wma32/Nhung_Canh_Dieu_Que_Huong___Cam_Ly___Vo_Dong_Dien___Ra ng_Dong___05.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> No Duyen (video) Thai Khang Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/09_C amLy_VanQuangLong_NoDuyen_ThaiKhang.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> No Duyen Thai Khang Cam Ly Nguoi Nho Khong Nguoi - Em Se La Nguoi Ra Di </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiNhoKhongNguoi/wm a/07_CamLy_VanQuangLong_NoDuyen_ThaiKhang.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Noi Buon Chim Sao Dinh Tram Ca Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/03_CamLy _NoiBuonChimSao_HuynhNgocDongDuynhTramCa.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Noi Buon Chot Den Nguyen Huu Duc Cam Ly Sao Sang Song - Mua Dong Xu La </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_SaoSangSong_MuaDongXu La/wma/06_CamLy_NoiBuonChotDen_NguyenHuuDuc.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Noi Buon Cua Me Nguyen Ngoc Tai Cam Ly Ru Lai Cau Ho </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_QuangLinh_RuLaiC auHo/wma/07_CamLy_NoiBuonCuaMe_NguyenNgocTai_PhanNgocThuongDoan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Noi Buon Gac Tro Manh Phat Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Noi_Buon_Gac_Tro___Cam_Ly___Hoai_Linh_Manh_Phat___Hang_Phim_Tre___ 06.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Noi Nho Rieng Em Vu Quoc Viet Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu/wma/ 02_CamLy_NoiNhoRiengEm_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Nu Hong Ho Hung Nguyen Nhat Huy Cam Ly Neu Phoi Pha Ngay Mai </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_DanTruong_NeuPhoiPhaN gayMai/wma/10_CamLy_DanTruong_NuHongHoHung_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Phan Ket Thuc (video) Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/11_O uttro.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Phan Mo Dau (video) Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/01_I ntro.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Pho Cu Vang Anh Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/05_CamLy_PhoCuVangAnh_LVMinhTam.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Pho Hoa Hoai An Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/02_CamLy_PhoHoa_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Pho Vang Anh Roi Manh Phat Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/PhoVangEmRoi_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLy_04.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Phuong Buon (video) Thanh Son Cam Ly Em Se La Nguoi Ra Di (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_EmSeLaNguoiRaDi_DVD/08_C amLy_PhuongBuon_ThanhSon.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Phuong Buon Thanh Son Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/05_CamLy _PhuongBuon_ThanhSonPhuongVu.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Phut Biet Ly Minh Vy Cam Ly Ang May Buon (demo) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_AngMayBuon/demo/Phut_ Biet_Ly___Cam_Ly_Van_Quang_Long___Minh_Vy___Hang_Phim_Tre___08.mp3 "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Qua Ben Ninh Kieu Nguyen Van Hien Cam Ly Ru Lai Cau Ho </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_QuangLinh_RuLaiC auHo/wma/05_CamLy_QuaBenNinhKieu_NguyenVanHien.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Qua Roi Phut Dam Me Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/05_CamLy_QuaRoiPhutDamMe_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Qua Xom Nho Manh Phat Cam Ly Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian 9 - Thu Vang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/09 _CamLy_QuaXomNho_ManhPhat.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Quen Cay Cau Dua Vinh Su Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/01_CamLy _QuenCayCauDua_VinhSuHanNi.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ru Lai Cau Ho Vu Quoc Viet Cam Ly Cam Ly Va Ca Khuc Am Huong Dan Ca </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VaCaKhucAmHuongDanCa/ wma/07_CamLy_RuLaiCauHo_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Ru Lai Vang Trang Vu Quoc Viet Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/08_CamLy_RuLaiVangTrang_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Sao Anh No Danh Quen To Thanh Tung Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/04_CamLy _SaoAnhNoiDanhQuen_ToThanhTung.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Sao Sang Song Cam Ly Cam Ly Va Ca Khuc Am Huong Dan Ca </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_VaCaKhucAmHuongDanCa/ wma/02_CamLy_SaoSangSong_TienThinh.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Sau Tim Thiep Hong Minh Ky Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/SauTimThiepHong_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLyQuocDai_09.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Som Chong Vu Quoc Viet Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/09_CamLy_SomChong_VuQuocViet.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tha Rang Chia Tay Hoai An Cam Ly Ben Vang - Biet Yeu Khi Nao </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/ wma/03_CamLy_ThaRangChiaTay_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tha Trang Tha Den Giao Tien Cam Ly Nguoi Oi Hay Chia Tay </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguoiOiHayChiaTay/wma /05_CamLy_ThaTrangThaDen_VinhSuGiaoTien.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tham Mong Hoai An Cam Ly Anh Co Quen Em - Giot Nuoc Mat Muon Mang </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLyVanQuangLong_AnhCoQuen EmGiotNuocMatMuonMang/wma/10_CamLy_ThamMong_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Thuong Ao Ba Ba Dinh Van Cam Ly Muoi Hai Ben Nuoc - Tuoi Mong Xu Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDo ng/wma/08_CamLy_ThuongAoBaBa_DinhVan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Thuong Em Hat Cau Va Quang Chu Hoang Thong Cam Ly Em Gai Que </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/08_CamLy _ThuongEmHatCauVaQuang_ChuHoangThong.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Thuong Em Ly Miet Vuon Truong Quang Tuan Cam Ly Buon Con Sao Sau </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_BuonConSaoSau/wm a/06_CamLy_ThuongEmLyMietVuon_TruongQuangTuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Thuong Nhau Ly To Hong Truong Quang Tuan Cam Ly Ru Lai Cau Ho </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/AmHuongDanCa/CamLy_QuangLinh_RuLaiC auHo/wma/06_CamLy_QuangLinh_ThuongNhauLyToHong_TruongQuangTuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Thuong Nho Nguoi Dung (ascoutic version) Nguyen Nhat Huy Cam Ly Sao Sang Song - Mua Dong Xu La </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_SaoSangSong_MuaDongXu La/wma/05_CamLy_ThuongNhoNguoiDung_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Thuong Nho Nguoi Dung Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/10_CamLy_ThuongNhoNguoiDung_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tia Nang Co Don Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Buoc Quen </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_BuocQuen/wma/06_Cam Ly_TiaNangCoDon_LVLeMinhKha.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tieng Chim Quyen Hong Xuong Long Cam Ly Em Se Quen... Dem Co Mua Roi </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_EmSeQuenDemCoMuaRoi/w ma32/TiengChimQuyen_EmSeQuenDemCoMuaRoi_CamLy_08.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tieng Thach Sung Minh Vy Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Tieng_Thach_Sung___Cam_Ly___Minh_Vy___Hang_Phim_Tre___01.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tim Lai Dau Yeu Hoai An Cam Ly Pho Hoa - Con Mo Hoang Duong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoHoangDuong /wma/04_DanTruongCamLy_TimLaiDauYeu_HoaiAn.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tinh Am Chieu Que Nguyen Ngoc Thien Cam Ly Tieng Thach Sung </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTruTinh/CamLy_TiengThachSung/wm a32/Tinh_Am_Chieu_Que___Cam_Ly_Quoc_Dai___Nguyen_Ngoc_Thien___Hang_Phi m_Tre___05.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tinh Dang (video) Minh Vy Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu (DVD) </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu_DVD/05_ CamLy_TinhDang_MinhVy.wmv "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tinh Dang Ly Kho Qua Truong Quang Tuan Cam Ly Chong Xa </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_ChongXa/wma/06_CamL y_TinhDangLyKhoQua_TruongQuangTuan.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tinh Dang Minh Vy Cam Ly Ke Dung Sau Tinh Yeu </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_KeDungSauTinhYeu/wma/ 05_CamLy_TinhDang_MinhVy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tinh Hong Nhu Mo Nhac Nuoc Ngoai Cam Ly Em Quen Mua Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TongHop_EmQuenMuaDong/wma/0 7_DanTruong_CamLy_TinhHongNhuMo_LVTruongHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tinh Khong Doi Thay Nguyen Nhat Huy Cam Ly Nguyen Nhat Huy - Nhung Tinh Khuc </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly</AUTHOR>
  <REF HREF="mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTi nhKhuc/wma/09_CamLy_TinhKhongDoiTay_NguyenNhatHuy.wma "/>
  </ENTRY>
  <ENTRY>
  <TITLE> Tinh Le Bong Luong Bang Vinh Cam Ly Muoi Hai Ben Nuoc - Tuoi Mong Xu Dong </TITLE>
  <AUTHOR>Cam Ly


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group