Vô Ưu - HOA TRANG

 • thuyen-trang

  khoảng 1 10 năm trước
 • ĐƯỜNG THU ĐÃ VẮNG

  (19-09-2011)

  Năm năm bão gió mưa cuồng
  Riêng tình yêu đó một phương hướng về
  Ai trách ta bội lời thề
  Ai oán ta bạc mãi mê theo người
  Hiểu tôi, Nguời rõ dễ gì ?
  Người thì tôi hiểu , guốc đi trong lòng .
  Ta trở về móc số không
  Do sự nghi hoặc bốc đồng mà nên
  Lối xưa ta đã đặt tên
  Đường thu cô nguyệt bồng bềnh phố hoa
  Lắm yêu thì hận khó nhoà ..

  tt


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group