Đặt cốc nước xuống - Thục Hân dịch -sưu tầm từ Hoa Học Trò

 • nhochamchoi

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một giảng viên đang giảng bài cho sinh viên của mình về cách xử lý stress .Ông giơ một cốc nước lên và hỏi sinh viên:
  -Các em nghĩ cốc nước này nặng đến mức nào ?
  Mỗi người có một câu trả lời, trong khỏang từ 20 đến 500 gram .Sau khi nghe tất cả các câu trả lời, vị giảng viên mới có kết luận:
  Trọng lượng chính xác không phải là điều quan trọng nhất .Nó phụ thuộc vào khỏang thời gian các em cầm cốc nước này
  Nếu em giữ nó trong một phút, hòan tòan không có vấn đề gì cả
  Nếu em cầm nó suốt một giờ, em sẽ thấy tay mình bắt đầu đau
  Nếu em cứ cầm nó trong ca 3 một ngày, có thể tôi sẽ phải gọi xe cấp cứu cho em
  Rõ ràng vẫn là cùng một trọng lượng, nhưng em giữ nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng nề đối với em .Tương tự như vậy, nếu chúng ta cứ giữ mãi những gánh nặng, những buồn bực, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ không thể chịu được nữa,vì chúng sẽ ngày càng nặng nề hơn .Cho nên, nếu chúng ta không hòan tòan bỏ chúng đi ngay được, thì thỉnh thỏang chúng ta cũng phải đặt cốc nước xuống, nghỉ một chút trước khi lại nhấc nó lên .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group