Mình chuẩn bị thi học kì, giúp mình với .Thanks nhìu nha ^o^

 • pandy_276

  khoảng 1 10 năm trước
 • Có 8 câu hỏi như sau . Hi vọng đc sự giúp đỡ của mọi người, đáp án càng chi tiết càng tốt, nếu kiếm trên mạng, cho mình đường link với nha
  1. Từ cội nguồn sức mạnh dân tộc như thế nào để dân tộc qua thời Bắc Thuộc(vì sao dân tộc ta vẫn giữ được bản sắc dân tộc &dành lại chủ quyền dân tộc sau 10 TK Bắc thuộc)
  2. Những nội dung chủ yếu của nền Văn Minh Đại Việt
  3. Đặc điểm cơ bản của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc (Thế Kỉ 3 TCN đến TK 19)
  4. Việc mất nước ta nửa cuối thế kỉ 19(vì sao nước ta mất chủ quyền độc lập cuối thế kỉ 19)
  5. Cuộc khủng hoảng về đường lối & giải quyết thắng lợi của cuộc khủng hoảng đó(đầu thế kỉ 20 đến 1945)
  6. Qúa trình bảo vệ và phát huy thành quả của CMT8 1945
  7. So sánh 2 cuộc khánh chiến chống Pháp va chống Mỹ
  8. Những thành tựu & hạn chế của công cuộc đổi mới ở VN từ 1986 đến nay


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group