Dậy mà đi

 • tilun

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tàu Công lại xâm lăng đất Việt chúng ta ... anh chi em chúng ta phải làm gì đây...

 • tilun

  khoảng 1 10 năm trước
 • quantu

  khoảng 1 10 năm trước
 • người vn hèn nhát, nc vn nhu nhược,
  chỉ giỏi ăn hiếp lẫn nhau... mat nc la phai roi
  Nc vn xấp mất mà con post video về vn Cong Hoa, nghĩ gì vậy trời


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group