database

 • quantu

  khoảng 1 10 năm trước
 • http://www.aacr.org/home/scientists/meetings--workshops/advances-in-ca ncer-research-(jordan)/program.aspx
  muốn đưa "Program" vào database thì cách nào nhanh nhất?

  tôi chỉ biết tự điền vào database qua SQL, INSERT....
  nhưng cách này thì quá chậm, và mổi lần có "Program" mới thì phải tốn công INSERT tiêp

  Không biết có cách nào đưa những tài liều về Program vào đatabase nhanh hơn, nếu có thể auto đc thì càng tốt
  Không giới hạn chương trình, lập chình gì hết


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group