thuở ấy

 • hoangtuong1212

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thuở ấy cô em đi lấy chồng
  Đò tình một chuyến lại sang sông
  Cô em nho nhỏ xinh tươi ấy
  Gây ở lòng ai vạn nhớ mong

  Thuở ấy cô em đi lấy chồng
  Mấy người sau dậu ngậm ngùi trông
  Mảnh khăn hồng thắm về phương khác
  Để lại lòng ai vạn nhớ mong

  Thuở ấy cô em đi lấy chồng
  Đầu làng, góc chợ, mé bên sông
  Nhiều cô thôn nữ xôn xang quá
  Mãi chửa như ai nhận cốm hồng

  Thuở ấy cô em đi lấy chồng
  Mấy chàng trai trẻ phía thôn Đông
  Giật mình, ngơ ngẩn...dừng tay cuốc
  Chết chửa... làm sao vội lấy chồng !

 • blueheart

  khoảng 1 10 năm trước
 • Đây là thơ Nguyễn Bính mà Giggling


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group