làm sao move file từ laptop sang computer?

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • làm sao move file từ laptop sang computer? ai biết chỉ dùm plzzzzzzzzzzzzzz thankssssssssssssssss Cryin Cryin Cryin Cryin

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • how?? cái laptop & cái computer nó riêng rẽ mà Confused ??? Confused ??? Confused ???

 • meomeohappy

  khoảng 1 10 năm trước
 • thì xài flash drive Laugh of loud

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • i think u have to copy everthing from the laptop to a dvd and store it in ur computer.

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • flash drive là cái gi? memory card huh? hong có thì xài cái gì? usb đuợc hong? Confused ??? Confused ???

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • y u so sì tu pid man hahaha

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • Evil Evil Evil Chair hitting Chair hitting hong bít thì hỏi Evil Evil mài bít hong sao hong trả lời Chair hitting Chair hitting Chair hitting dun make me come over and slap ur butt hahaha =))

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • oh flash drive là cái đó hả hahaha tuởng nó là memory card hahaha =))

  4béo cho teo muợn cái flash drive coi, where u put it?

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • at least i know what a flash drive is =)) hahaha and u can also store it in a DVD!!!!!!!!!!!!!!!! meo meo! but flash drive is faster

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • thanksssssssssssssssssssssssssssss meo mẹp Hugging Kiss cheek Grin

 • 4 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • ở nhà hàng nè mài ngon lên đây đi =))

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • ngu sao lên, tốn xăng =)) đợi mài mang dzìa cho teo hahaha

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • 4 Beauty wrote:at least i know what a flash drive is =)) hahaha and u can also store it in a DVD!!!!!!!!!!!!!!!! meo meo! but flash drive is faster


  duhhhhhhhhhhh u geekoOOoOOOoooooOOOO hahaha =)) pretty girl like me no need to know hahaha


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group