Lời thỉnh cầu của hòa thượng Tịnh Không

 • tuyenhoa1985

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tin từ Trung Quốc vào ngày 29/5/2008, ông chủ nhiệm ban tổ chức vệ sinh thế giới bộ truyền nhiễm bệnh tật ra cảnh cáo vào ngày 28/05/2008. Toàn cầu có thể sẽ bùng phát một trận bệnh dịch đại qui mô về "Bird Flu" (Dịch Cúm gà, chim...) dẫn đến sự tử vong khoảng 7 triệu người.
  Hiện nay, Hàn Quốc, Ấn-độ đã xuất hiện bênh dịch. Thiên tai, nhân họa cận kề ngay ở trước mặt. Tịnh Không tôi cúi đầu kính thỉnh tứ chúng đồng tu của Tịnh-tông trên toàn cầu phát đại từ bi tâm, triệt để buông xã những tánh ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, những sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần, những phiền nảo của tham sân si mạn. Hoàn toàn thực hiện 'Ðệ tử quy", "Cảm ứng thiên", Thập thiện nghiệp đạo" nếu điều kiện cho phép, ngoài mổi ngày tụng niệm một bộ "Tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập", và cung niệm Thánh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-tát một ngàn lần bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày ngày 6/08/2008. Ðồng thời trong 10 ngày, quý vị đồng tu xuất gia cần phải nghiêm trì Sa-di luật nghi, đồng tu tại gia thọ trì bát quan trai giới. Hãy buông xã vạn duyên, ngày đềm không ngừng niệm Phật hồi hướng đến "ngủ độc sanh linh" trong tam giới để hóa giải oán kết, vãnh sanh Tinh-độ, hồi hướng đến tất cả chúng sanh trên toàn quốc, toàn thế giới được tiêu tai miễn nạn, lìa khổ được vui.
  Tịnh Không đảnh lể.
  Ngày 30 tháng 5 Năm 2008

 • hieu_nguyen

  khoảng 1 10 năm trước
 • Cám ơn hoà thượng đã đăng đài thuyết pháp giúp chúng sanh thoát nạn . Chắc kiếp trước con không làm tốt lắm nên kiếp này chưa thể gìau


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group