Đi Chùa

 • Nguyễn Minh Vân

  khoảng 1 10 năm trước
 • Cảm ơn anh Trọng Văn, bài viết Đi Chùa rất hay và sâu sắc.

 • Ngan-Vu

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chầu wâu hú hồn chưa Laugh of loud Laugh of loud

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chùa mọc lên như nấm!

  Chẳng hiểu sao, chùa mọc lên như nấm!
  Bộ người tu đông lắm, thật không đây?
  Chứ chen nhau cạnh tranh theo đà nầy
  Thì sớm muộn có ngày sẽ vỡ nợ!

  Vốn đầu tư lập chùa đâu phải nhỏ?
  Bụt không thiêng cũng khó kiếm miếng ăn
  Nếu muốn đông có lẽ họ phải cần
  Sư trẻ đẹp cộng thêm phần hào phóng

  Để trám vào cái chỗ của Phật sống
  Vợ đại gia mới động lòng bu theo
  Chùa không thể chỉ dựa vào dân nghèo
  Ngửi nhang khói đói meo chờ đắc đạo?


  Trọng Văn - 20080612

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Tu

  Không có lửa thì làm gì có khói?
  Chẳng sai trái ai nói xấu được sao?
  Nếu thực tình vì thiên hạ tào lao
  Ờ kệ họ, hơi đâu mà đính chánh!

  Ông/bà Tám thì lúc nào chả rảnh
  Mình tu hành hết chảnh lẽ dĩ nhiên
  Gió cứ thổi, tượng đá vẫn ngồi yên
  Cây trốc gốc, ngã nghiêng cũng kệ nó!

  Tham, sân, si... muốn bỏ ai bảo khó?
  Khi tâm Phật ta sẵn có từ lâu
  Câu nam mô... lẩm bẩm mãi trong đầu
  Nay thánh thiện, vô cầu ắt vô khổ.


  Trọng Văn - 20091023


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group