Nói Về Rượu

 • Bong^_^Ma

  June 30th 2008, 12:05 am
 • Rượu tạo ra hàng ngàn mẩu chyện
  Rượu chiều theo mọi giới trẻ già
  Rượu len vào tim óc người ta
  Tạo hai cảnh vui buồn lẫn lộn
  Rượu uống mừng tân gia yên ổn
  Rượu uống vui khi gặp cố nhân
  Rượu ấm lòng khi gặp người thân
  Rượu uống chán tình đời đen bạc
  Rượu uống chê lòng người hiểm ác
  Rượu uống sầu gia cảnh biệt ly
  Rượu uống buồn đưa tiển người đi
  Rượu uống hận nhân tình gian dối
  Rượu uống khinh những người phản bội
  Rượu uống mừng chúc tụng rể dâu
  Rượu hân hoan ý hợp tâm dầu
  Rượu cay đắng tình sầu dang dở
  Rượu uống vui công danh rạng rở
  Rượu uống phiền vở nợ tan gia
  Rượu uống mừng cho kẻ tài ba
  Rượu uống kính chúc người trường thọ
  Rượu uống rầu khi thua đen đỏ
  Rượu uống vui sinh nhật anh em
  Rượu uống mừng công việc làm nên
  Rượu uống chán khi đời suy sụp
  Rượu uống vui mừng anh thăng chức
  Rượu uống khinh những kẻ tham tiền
  Rượu lòng thành cúng quảy tổ tiên
  Rượu mai mối nên duyên chồng vợ
  Rượu khai trương quán hàng mới mở
  Rượu mừng xuân hoà hiệp gia đình


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group