thơ vui

 • luongchicuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • - Thuyền ngược hay là thuyền xuôi ?
  Thuyền về Nam Ðịnh cho tôi ghé nhờ ?"
  "Con gái chỉ nói ưỡm ờ !
  Thuyền anh chật chội còn nhờ làm sao ?
  Miệng anh nói tay anh bẻ lái vào
  " Rửa chân cho sạch bước vào trong khoang"
  Thuyền dọc anh trải chiếu ngang
  Anh thì nằm giữa hai nàng hai bên...

  Edited by CôBéThơNgây: xin bạn đễ tên tác giả nhé


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group