Tát nước

 • luongchicuong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Hôm qua tát nước đầu đình
  lượm được chiếc áo hôi rình của ai.
  Đem về giặt vẫn còn hôi.
  Đến khi nhặt lại mới hay của Nàng
  Cũng may nàng đến nhặt ngay
  Nếu để lâu thêm nữa, anh đây chết liền

  Edited by CôBéThơNgây: xin bạn đễ tên tác giả nhé

 • minisoda

  khoảng 2 10 năm trước
 • Mùi này không phải mùi hôi
  Mùi này người gọi hương tình của em


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group