Help

 • Ģђøฐт

  khoảng 1 10 năm trước
 • Nhưng mà trường học dùng điểm đó để làm gì? phải đc bao nhiêu mới là tốt?

 • |xZx| Tu Hú |xZx|

  khoảng 1 10 năm trước
 • điếm gì ?? GPA ah .. maximum is 4.0 .. but có nhiều school have scale higher .. up to 6. or 7.

 • Ģђøฐт

  khoảng 1 10 năm trước
 • bây giờ mình chỉ có 3.667 . Như vậy tốt hay xấu ? Học thêm 3 năm nữa 0 biết nó có lên 0 ?

 • Ģђøฐт

  khoảng 1 10 năm trước
 • ah mà cho tui 1 cái example về real number and unreal number đi

 • |xZx| Tu Hú |xZx|

  khoảng 1 10 năm trước
 • Grin 3.67 is good .. keep it up nha just dónt go below 2.8 .. là okay gòi

 • Ģђøฐт

  khoảng 1 10 năm trước
 • Take cái ACT EXPLORE test để làm gì vậy ? Điểm thấp có bị sao 0 ?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group