TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

 • anhconnoem

  khoảng 1 10 năm trước
 • Qua loa nha
  Vua hàm nghi thời chống pháp nứoc việc nam lúc đó bị thua liên miên nên ông phải tránh vô rừng .Ngừoi pháp không bắc đưọc ông thì vẫn chưa thắng đưọc vì nguời dân vẫn còn ông để mà phò
  bọn thực đân pháp đã bắc đưọc vua hàm nghi bởi tên mừong nhưng ông ta không nhận ông là vua ,thế là bọn thục dân pháp vẫn hoài nghi
  thế là bọn thực dân pháp đã nghĩ ra một cách
  chúng nó bắc ông thầy của vui hàm nghi tới
  khi mà thầy vua hàm nghi tới ,vua hàm nghi vừa xa xa trông thấy thầy mình đi tới bỗng ông ta quỳ xuống và nói thưa thầy thầy vẫn mạnh khỏe chứ ?
  ngừoi thầy của vua cũng quỳ xuống và hỏi lại vua hàm nghi
  thế là bọn thục dân pháp biết whatever chắc đích thực ông là vua
  câu chuyện nói lên thời phong kiến hay thời nay dù sao đi nửa chúng ta cũng biết câu [ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO ]nhà vua là đáng chí tôn mà vẫn nhớ câu nhất là thầy sau đó mới đếnnnnnnnnnnnnnnnn............
  còn nguời thầy thì dù là thầy của vua nhưng cũng biết là đạo làm thần dân
  Chúng ta là ngừoi Việc Nam chúng ta phải tự hào là nguời nam ,tự hào vì dân tộc nam luôn luôn và mãi mãi điều có chí sĩ


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group