Bói tên, đúng lắm đó thử coi

 • giandon_1080

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hi, thử bói đi, thấy cũng đúng lắm, nhất là bói tên người í, hihi
  Đánh vào ô vuông tên xong nhấn cái quả cầu  Để xem nhiều Ecard độc đáo hơn thì vào đây http://thieponline.vn

 • bietlamsao

  khoảng 1 10 năm trước
 • tui số 1 tương lai mà dc như thế thì hay wá có ai số 2 hay 6 hoặc 3 , 4 thì hợp tình duyên với tui lém đó Grin

 • ngoc_le^

  khoảng 1 10 năm trước
 • Soá 3 tieân ñoaùn söï thaønh coâng trong caùc ngaønh khoa hoïc, kyõ thuaät neáu bieát dung hoøa söï hoaït ñoäng vôùi khaû naêng tinh thaàn. Soá 3 lieân heä vôùi sao Moäc Tinh (Jupiter). Caùc nhaø boùi toaùn Hy Laïp cho ñoù laø moät soá hoaøn toaøn. Soá 3 töông ñöông vôùi Hoaøng Haäu (The Empress). Toång Thoáng Myõ Bejamin Franklin and Jonh Wayne ñeàu thuoäc loaïi ngöôøi mang soá 3.
  nghe hoành tráng quá !!! đúng là mình có khác Laugh of loud Laugh of loud Giggling Giggling

 • bietlamsao

  khoảng 1 10 năm trước
 • trùi ui bói giùm bạn gái thầy bói kêu cẩn trọng với người số 1 :( bùn ghê

 • aquan

  khoảng 1 10 năm trước
 • Sôs 3 Grin

 • ngoc_le^

  khoảng 1 10 năm trước
 • tui số 3 nè he he !!! hình như ai cũng hợp với mình ko thấy ghi ng- khắc tinh jì cả ...

 • duonggiahan

  khoảng 1 10 năm trước
 • tui số 6 nè ai làm quen hem 8-x

 • giandon_1080

  khoảng 1 10 năm trước
 • tui số 7, có ai số số 6 hay số 2 gì ở đây hổng Grin

 • bathoi

  khoảng 1 10 năm trước
 • số 3 viết hay nhỉ .... có nhiều phần dzống bh ghơ ...
  cám ơn giandon_1080 đã chia sẽ cái dzụ bói toán tên này nhé

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước
 • cái software này dzui á, hồi đó Kat ngồi cộng từng chữ một nên cộng wài hổng ra số Giggling

 • luckyluc18

  khoảng 1 10 năm trước
 • có thấy gì đâu

 • ~y3uth4m~

  khoảng 1 10 năm trước
 • có thý gì đâu, nhưng mý cái bói toán trên mạng thý cũng works đoá nha, the best web iz vietshare.com

 • l74111

  khoảng 1 10 năm trước
 • âíyo tớ mở lên ko thấy gì hết,ko làm đc gì hết vây??? Shock Confused ???

 • hoa lan7

  khoảng 1 10 năm trước
 • nguyen thi bich lan

 • hoa lan7

  khoảng 1 10 năm trước
 • tuoi than tien


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group