cô mi bảo thế

 • anhconnoem

  khoảng 1 10 năm trước
 • hôm nay đi chợ same tính mua cẳng cẳng cẳng gà về nấu suop ai nhè gạp một cô tên mi
  cô mi mới bảo là khi mua cẳng cẳng cẳng ga phải chọn cái cẳng đen anhcon mơi shởi tại sao
  cô mi mới nói
  gà đen chân trắng đắt mấy cũng mua
  gà trắng chân chì mua chi gióng đó
  anh con tín hỏi tại sao ai nhè cô mi đi đâu mất
  vậy là sao hả các bác có ai biết sao cô mi bảo thế


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group