Thơ Thiền

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • Theo thầy con vào đạo
  Con vội bước theo sau
  Thầy quát mắng mau mau
  Đi sau làm sao tởi ?

  Con vọt lên phía trước
  Thầy chữi mắng đồ điên
  Bộ mầy dắt tao đi?
  Mầy ngu như con khỉ ?

  Con vội chạy sang bên
  Thầy hỏi tao như mầy ?
  Sao dám đi ngang tao ?
  Đạo pháp mầy chẳng cao
  Thằng ngu tao chưa thấy

  Thầy ơi con lên mây
  Thầy ngước nhìn lên thấy
  Bộ mầy phóng uế tao ?
  Ngu khờ xuống đây mau

  Con tột cùng đau khổ !
  Đành vội vàng độn thổ
  Thằng khốn tâm mầy đâu ?
  Thưa thầy tâm đây này


  RY_Theo Chân Thầy

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Ken hõng hiểu tí tẹo nào hết trơn àh :-D - nhứt là đoạn cuối đó :P

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • Có cái không to
  Có cái không nhỏ
  Có cái không tỏ
  Có cái không mờ
  Có cái không vơi
  Có cái không đầy
  Có cái không mây
  Có cái không gió
  Có cái không bó
  Có cái không buộc
  Có cái không trước
  Có cái không sau
  Có cái không tên
  Có cái không tuổi
  Có cái không trên
  Có cái không dưới
  Có cái không trong
  Có cái không ngoài
  Thấy có mà không
  Thấy không mà có
  Tự một mình nó
  Biến hiện muôn hình
  Trong cỏi trần tình
  Vi vi diệu dụng
  Ai mà thấy nó
  Tả được thì cho
  Một xu mua bánh
  Ha ha ha ha


  RY

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thằng khờ đâu mầy đang ở nơi đâu ?
  Dạ con đây con đang ở chốn này
  Mầy có biết hồi hướng là gì không (mậy)?
  Dạ dạ dạ ...!con đang làm gì vậy?
  Thằng khờ này nghe ta nói đây
  Ai khen ,chửi tâm mầy đừng khởi dậy
  Đừng vui mừng ,đừng giận ghét người ta
  Bình đẳng tâm nguyện lời hồi hướng
  Gieo vào người hạt giống từ bi
  Có nhớ chưa thằng khờ ba hoa ?
  Xong rồi đó mầy có rong chơi xa
  Khi ta gọi nhớ về nhanh khờ nhé
  Ha ha ha thằng khờ nhỏ của ta  RY _Hồi Hướng

 • AndyLau

  khoảng 1 10 năm trước
 • RieuY wrote:Có cái không to
  Có cái không nhỏ
  Có cái không tỏ
  Có cái không mờ
  Có cái không vơi
  Có cái không đầy
  Có cái không mây
  Có cái không gió
  Có cái không bó
  Có cái không buộc
  Có cái không trước
  Có cái không sau
  Có cái không tên
  Có cái không tuổi
  Có cái không trên
  Có cái không dưới
  Có cái không trong
  Có cái không ngoài
  Thấy có mà không
  Thấy không mà có
  Tự một mình nó
  Biến hiện muôn hình
  Trong cỏi trần tình
  Vi vi diệu dụng
  Ai mà thấy nó
  Tả được thì cho
  Một xu mua bánh
  Ha ha ha ha


  RY


  Theo tai ha nghi thi may cau tho dó noi ve cái mat trang fai ko za. ^_^khi`khi`

 • atigone

  khoảng 1 10 năm trước
 • hay hay lắm nhứt là mấy câu:
  "Thấy có mà không
  Thấy không mà có
  Tự một mình nó
  Biến hiện muôn hình
  Trong cỏi trần tình
  Vi vi diệu dụng"
  đáng cho Atigone ngồi suy găm.hihihi Innocent

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • atigone wrote:hay hay lắm nhứt là mấy câu:
  "Thấy có mà không
  Thấy không mà có
  Tự một mình nó
  Biến hiện muôn hình
  Trong cỏi trần tình
  Vi vi diệu dụng"
  đáng cho Atigone ngồi suy găm.hihihi Innocent


  suy gẫm!!!!
  Hãy nhận ngay:
  1+1=1

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • Giữa rừng thông nghe vang tiếng từ bi
  Hoa đang nở chim ca bài hỷ xả
  Thiền đốn tu vô thừa sao giải mả ?
  Bất tư nghì giải thoát tự tại môn


  Tâm Phật đâu và tâm ta ở đâu ?
  Vì sông sâu chia đôi bờ ngộ giác
  Ngàn năm cạnh núi Tu Di sống thác
  Phật đang giảng thuyết còn ta lo tìm


  Bình tĩnh không mất không thêm
  Lục tự Di Đà Phật niệm ta nghe

  RY

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • Em_ Ta


  Em cứ đi ta cho em một thời rong ruỗi

  Theo thế gian ,ta cũng tùy thuận theo em

  Bởi trong ta ,ta rõ cả thấu lòng em

  Ta chẳng sợ em đi rồi không trở lại

  Bởi ta em ,tuy một mà lại là hai

  Duyên hội ngộ ta gặp em trong tíc tắc

  Em hẹn ước cùng ta về cùng một phía

  Dưới chân Người ta nhất nhất niệm từ bi

  Ta chẳng lo ,duyên hội ngộ bất tư nghì

  Muôn lũy kiếp em bỏ ta đi rong ruỗi

  Viên ngọc sáng trong em nay ta đã giữ

  Dẫu bôn ba trong muôn kiếp bụi trần gian

  Thân trung ấm , nay chẳng hề chút luyến tiếc

  Tứ vô lượng tâm đang gói chặt ngọc em
  nè !

  Ta ngồi đây ngắm gió mây trôi

  Xem hoa lá đổi màu sắc mới

  Ngàn dậm tíc tắc em trong tôi

  Hí hí cười như con ngựa hí

  Dừng thôi ! Ah ngựa chứng đây rồi !  R_Y

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • Quán thế gian phổ độ chúng sanh

  Thế từ bi vạn vật tự hành

  Âm tịch tĩnh có nghe là vọng

  Phật chúng sanh vắng lặng tự thành !  R_Y TỊCH TĨNH

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bóng hình

  Có ta mới có bóng hình
  Lìa ta chẳng thấy bóng hình; thật ta
  Tâm chẳng động ấy nhân giả!
  Lìa ngã tìm cầu thấy ma; tưởng ta


  R_Y

 • RieuY

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hạ Căn

  Căn trí độn nay làm kẻ hạ căn
  Quyết buông xuống một đời ngũ dục lạc
  Đời thanh thản nhẹ nhàng ngày một bữa
  Bước chân đi ta nghe tiếng ta đi ….

  Ý thức ta là chủ nghiệp nhân quả
  Câu “ tác ý “ nào ngờ mầu nhiệm quá !
  Bệnh tự tiêu , chẳng phải thuốc thang chi !
  Ý dẫn tâm ta vui vẽ cùng đi ……

  Ngũ triền cái một mình ngồi tác ý
  Tham ,sân, si từng bước đoạn theo chân
  Rớt rớt hết Phật dạy bất tư nghì !
  Xưa lạc bước nay nhờ lòng phát nguyện !

  Phật nói: “ Ai thấy Pháp là thấy Ta “ !
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


  R_Y

 • RieuY

  April 11th 2011, 10:48 am
 • Thời không ôm chi nay
  Buông rơi nhẹ gót hài
  Tâm Ý đây Như lai
  Thọ Pháp Thân Tâm này !

  Một niềm vui bất động
  Một thể chẳng hư không
  Bên đời an trú định
  Ngày đêm chẳng bận lòng !


  RY


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group