Hình tốt nghiệp của JS nè

  • Jack Sparrow

    khoảng 1 10 năm trước
  • 3 Beauty wrote:Hehe bị đuổi khỏi trường trong vinh quang hủm =)) Chúc mừng chúc mừng ..nhưng mình là Davy Jones nè bạn ơi =))
    Éc,sợ quá,chém 1 phát cho rụng hết vòi giờ =))


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group