Ca dao mới

 • buddafly

  khoảng 1 10 năm trước
 • vắt tay mà hỏi ông giời
  sao em lại để xuân thời qua mau
  anh về bứt tóc bứt đầu
  sao thời lại để mang sầu riêng anh
  đôi guốc mộc...manh chiếu tranh
  thân nghèo kiết xác dám giành với ai !
  chồng em...ắt hẳn anh tài
  hai người gái sắc trai tài....riêng anh
  riêng anh riêng một mình anh
  riêng anh một bóng mình anh một mình
  một mình anh lại một mình
  một mình anh lại một mình...một mình anh
  Cryin Cryin Cryin Cryin Cryin Cryin Cryin

 • 8tiểu_thư

  khoảng 1 10 năm trước
 • Trời xanh cao lắm bud ơi
  Vắt tay lên hỏi cho vơi nỗi buồn
  Sau này ắt có tơ duyên
  Đừng lo bud chẳng cô đơn một mình
  MyE có lắm girl xinh
  Dạo qua một chút coi tình lên hương
  Kiểu gì chẳng có thuyền quyền
  Anh hùng sánh bước viết nên chuyện đời Innocent

 • Lavender's

  khoảng 1 10 năm trước
 • Ai ơi lên mãi yêu em
  Rao dăm câu chữ, giải phiền với La (lavender)
  Dầu sao cũng vẫn một nhà
  Đôi lời qua lại, dù xa hóa gần .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group