6 nè ... am I getting too Fat!!!!!!!!!!!!!!!??????????????

 • 5 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • uh chắc nhớ lộn hồi nãy dzô trong facebook coi áh Laugh of loud trong đó có nina, trong này hong có Laugh of loud Laugh of loud

 • 6 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • 2 Beauty wrote:ước gì mình có ongxa nui mình mẹp zị :pray: =))


  bà nghen .... mai mot mẹp lin roài hit nói dzi à

  mà tui đi Florida this spring break cho nin tui se? phai? co' six pack to fit in my 2 manh? heheheh that's my goal

 • xoai_chua

  khoảng 1 10 năm trước
 • yes chubbier than the normal you . tell your hubby to help you exercise more Laugh of loud ;)

 • 6 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • boy_thayghet wrote:yes chubbier than the normal you . tell your hubby to help you exercise more Laugh of loud ;)


  every nite babe ... it still doesn't work lol ... Innocent

 • 8iu_nu

  khoảng 1 10 năm trước
 • sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin

 • 6 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • 8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)

 • 8iu_nu

  khoảng 1 10 năm trước
 • 6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)


  ko fải khen, muh nói thiệt...nhìn ss củng jiốn như hum bữa...

 • 6 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • 8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)


  ko fải khen, muh nói thiệt...nhìn ss củng jiốn như hum bữa...


  hông có đâu cưng ... mình gain 13 lbs đó cưng .. nhìn vạy đâu ra giống hôm bữa hehehe

 • 8iu_nu

  khoảng 1 10 năm trước
 • 6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)


  ko fải khen, muh nói thiệt...nhìn ss củng jiốn như hum bữa...


  hông có đâu cưng ... mình gain 13 lbs đó cưng .. nhìn vạy đâu ra giống hôm bữa hehehe  ss gain 13lbs...em cũng gain 10lbs nè Cryin ...thua ss có tí thôi..muh ss weigh nhiu dạ ss Confused ???

 • 6 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • 8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)


  ko fải khen, muh nói thiệt...nhìn ss củng jiốn như hum bữa...


  hông có đâu cưng ... mình gain 13 lbs đó cưng .. nhìn vạy đâu ra giống hôm bữa hehehe  ss gain 13lbs...em cũng gain 10lbs nè Cryin ...thua ss có tí thôi..muh ss weigh nhiu dạ ss Confused ???

  hồi đó 85 bây giờ 97 sợ chua?? heheh

 • 8iu_nu

  khoảng 1 10 năm trước
 • 6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)


  ko fải khen, muh nói thiệt...nhìn ss củng jiốn như hum bữa...


  hông có đâu cưng ... mình gain 13 lbs đó cưng .. nhìn vạy đâu ra giống hôm bữa hehehe  ss gain 13lbs...em cũng gain 10lbs nè Cryin ...thua ss có tí thôi..muh ss weigh nhiu dạ ss Confused ???

  hồi đó 85 bây giờ 97 sợ chua?? heheh


  trời ơi...ss nói câu này làm em tủi thân mún khóc dể sợ...có 97 lbs thôi mùh hô mập...

  hixxxx...vậy chéc em thành thùng phi mất rùi ... Crying

 • 6 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • 8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)


  ko fải khen, muh nói thiệt...nhìn ss củng jiốn như hum bữa...


  hông có đâu cưng ... mình gain 13 lbs đó cưng .. nhìn vạy đâu ra giống hôm bữa hehehe  ss gain 13lbs...em cũng gain 10lbs nè Cryin ...thua ss có tí thôi..muh ss weigh nhiu dạ ss Confused ???

  hồi đó 85 bây giờ 97 sợ chua?? heheh


  trời ơi...ss nói câu này làm em tủi thân mún khóc dể sợ...có 97 lbs thôi mùh hô mập...

  hixxxx...vậy chéc em thành thùng phi mất rùi ... Crying

  em gái .. em nạng bao nhiêu mà la dữ vây?

 • 8iu_nu

  khoảng 1 10 năm trước
 • 6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)


  ko fải khen, muh nói thiệt...nhìn ss củng jiốn như hum bữa...


  hông có đâu cưng ... mình gain 13 lbs đó cưng .. nhìn vạy đâu ra giống hôm bữa hehehe  ss gain 13lbs...em cũng gain 10lbs nè Cryin ...thua ss có tí thôi..muh ss weigh nhiu dạ ss Confused ???

  hồi đó 85 bây giờ 97 sợ chua?? heheh


  trời ơi...ss nói câu này làm em tủi thân mún khóc dể sợ...có 97 lbs thôi mùh hô mập...

  hixxxx...vậy chéc em thành thùng phi mất rùi ... Crying

  em gái .. em nạng bao nhiêu mà la dữ vây?


  130 rùi ss ui Crying

 • 6 Beauty

  khoảng 1 10 năm trước
 • 8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:
  6 Beauty wrote:
  8xi_muoi wrote:sissy...đâu có mập đâu đâu ss... Angry

  em mí mẹp nè...ng ta có 6 pac....em có 6 jelly rolls Cryin


  nảy giờ coá mình 8 xí muoi là khen 6 ... MUahhh hun cái xương xương nè ;)


  ko fải khen, muh nói thiệt...nhìn ss củng jiốn như hum bữa...


  hông có đâu cưng ... mình gain 13 lbs đó cưng .. nhìn vạy đâu ra giống hôm bữa hehehe  ss gain 13lbs...em cũng gain 10lbs nè Cryin ...thua ss có tí thôi..muh ss weigh nhiu dạ ss Confused ???

  hồi đó 85 bây giờ 97 sợ chua?? heheh


  trời ơi...ss nói câu này làm em tủi thân mún khóc dể sợ...có 97 lbs thôi mùh hô mập...

  hixxxx...vậy chéc em thành thùng phi mất rùi ... Crying

  em gái .. em nạng bao nhiêu mà la dữ vây?


  130 rùi ss ui Crying

  trời cưng cao bao nhiêu vay cưng ???? khong khéo ... diet đi nghen em gái hihiih kẻo không còn kip á hihi


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group