Mồng 3 Tết đi chùa Hương

  • xinchet

    khoảng 1 10 năm trước
  • XC cũng mới đi chùa hương thích nhất là lúc ngồi thuyền . còn leo núi thì mún rời chân luôn Ngư Nhi đi ngày 3 chưa phải ngày khai hội lên người chưa thấy nhiều mấy, năm tới zìa VN cũng mún đi nữa nhìn cảnh núi đẹp lắm :)

  • TayThi92

    khoảng 1 10 năm trước
  • xinchet wrote:XC cũng mới đi chùa hương thích nhất là lúc ngồi thuyền . còn leo núi thì mún rời chân luôn Ngư Nhi đi ngày 3 chưa phải ngày khai hội lên người chưa thấy nhiều mấy, năm tới zìa VN cũng mún đi nữa nhìn cảnh núi đẹp lắm :)
    XC có chụp hình cảnh này hum ? post lên cho mọi người coi đi :)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group